Tekstin koko AA
Aurinkoenergiateknologia kehittyy nopeasti

Fortumin näkemyksen mukaan aurinkoenergia on yksi tulevaisuuden aurinkotalouden tärkeimmistä energiantuotantomuodoista.

Aurinkoenergiassa on paljon potentiaalia – vuosittain vastaanotamme maapallolla noin 800 miljoonaa terawattituntia aurinkoenergiaa, mikä kattaa maailman primäärienergiankulutuksen yli 5 000-kertaisesti.

Aurinkoenergiateknologia, erityisesti aurinkosähkö, on kehittynyt viime vuosina nopeasti. Aurinkosähköpaneelien kustannukset ovat laskeneet huomattavasti, ja arvioiden mukaan aurinkoenergia saavuttaa kilpailukykyisyyden muihin energianlähteisiin verrattuna vielä tämän vuosikymmenen aikana myös ilman tukia. Aurinkoenergian tuotantokapasiteetti on myös kasvanut nopeasti – vuonna 2012 aurinkosähköä asennettiin maailmassa noin 30 gigawattia, ja vuoden lopussa kokonaiskapasiteetti oli noin 100 gigawattia.

Vuoden 2012 alussa Fortumissa aloitti toimintansa aurinkoliiketoiminnan kehittämistiimi. Vuoden aikana tiimi on analysoinut aurinkoenergiamarkkinoiden ja -teknologioiden kehitysnäkymiä sekä arvioinut mahdollisia liiketoimintamalleja, joista suuren kokoluokan aurinkosähköntuotanto hyvissä aurinko-olosuhteissa vastaa Fortumin vahvuuksia parhaiten. Vuoden aikana Fortum toi myös Suomen ja Ruotsin markkinoille kuluttajille suunnatun aurinkopaketin, joka sisältää sähköverkkoon kytkettävän aurinkopaneelijärjestelmän.