Tekstin koko AA
Bioöljy korvaa polttoöljyä

Fortumin tavoitteena on lisätä tulevaisuudessa biopolttoaineiden käyttöä sähkön ja lämmön yhteistuotannossaan (CHP).

Yhtiön osaaminen mahdollistaa laajan polttoainevalikoiman, jossa biopohjaisten, paikallisten polttoaineiden merkitys kasvaa jatkuvasti. Esimerkkinä biopolttoaineiden hyödyntämisestä on Joensuun CHP-laitoksen yhteyteen rakennettava uusi pyrolyysilaitos. Hankkeen myötä CHP-laitos tuottaa sähkön ja lämmön lisäksi bioöljyä. Nopeapyrolyysiteknologiaan perustuva bioöljylaitos on teollisessa mittakaavassa maailman ensimmäinen. Valmistuttuaan Joensuun laitos tuottaa vuosittain 50 000 tonnia bioöljyä, mikä vastaa yli 10 000 pientalon lämmitystarvetta.

Bioöljyllä tuotettu energia vähentää hiilidioksidipäästöjä yli 70 % fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Metsähakkeesta ja muusta puubiomassasta tuotettua bioöljyä on tarkoitus aluksi hyödyntää Fortumin omilla lämpölaitoksilla korvaamaan raskasta polttoöljyä. Tulevaisuudessa bioöljy voisi toimia myös liikenteen polttoaineena tai erilaisten biokemikaalien raaka-aineena.