Tekstin koko AA
Turvallisuusparannuksia CHP-laitoksilla

Vuonna 2012 Fortum kehitti Puolasta vuonna 2011 ostamiensa laitosten turvallisuutta.

Zabrzen ja Bytomin CHP-laitoksilla toteutettiin useita konkreettisia muutoksia, joiden ansiosta laitokset täyttivät nopeasti Fortumin turvallisuusvaatimukset. Laitoksilla jatkettiin henkilöstön turvallisuuskoulutusta, ja edistettiin työturvallisuutta uudistamalla työntekijöiden työvaatteita ja suojaimia sekä parantamalla ja puhdistamalla työympäristöä. Laitosturvallisuusinvestoinneilla puolestaan parannettiin hiilipölyn käsittelyn ja laitoksen käynnistämisen turvallisuutta. Lisäksi poikkeamien raportointia ja tapahtumatutkintaa tehostettiin.

Toimenpiteet ovat parantaneet laitosten turvallisuutta huomattavasti. Laitoksilla ei tapahtunut yhtään tulipaloa tai vuotoa vuonna 2012. Poissaoloon johtaneita tapaturmia oli yksi kuten vuonna 2011. Poissaoloon johtaneiden tapaturmien lukumäärä oli 4 vielä vuonna 2010 ja 5 vuonna 2009. Myös laitosten ISO 14001 ja OHSAS 18001 -sertifiointi on edennyt suunnitellusti, ja sertifiointiauditoinnit toteutetaan vuoden 2013 alkupuolella.