Tekstin koko AA
Energia- ja ympäristöasiat tutuksi puolalaisille koululaisille

Fortumilla on Puolassa kaksi kouluyhteistyöprojektia, joiden tavoitteena on lisätä paikallisten lasten ja nuorten energiatietämystä ja rohkaista ottamaan vastuuta ympäröivästä maailmasta.

Wrocławissa 120 lasta osallistui Pro-environmental Creative Competition  -kilpailuun, jonka Fortum järjesti yhdessä opettajakoulutusta antavan Wrocław Teacher Training Centren kanssa. Kuudetta kertaa järjestetyn kilpailun tärkein tavoite oli opettaa lapsille energiaan ja ympäristöön liittyviä asioita. Kilpailun tunnuslause, "Mitä energia merkitsee sinulle?", oli lähtökohtana lasten toteuttamille taideteoksille, sarjakuville ja multimediaesityksille.

Częstochowassa taas koulutettiin paikallisia opettajia Fortumin kehittämän Energiapelin käyttäjiksi. Koulutusten tuloksena yhteensä 50 yläkoulun ja lukion oppilasta pääsi ratkomaan esimerkiksi energiansäästöön ja -tuotantoon liittyviä kysymyksiä.

Molemmat projektit jatkuvat vuonna 2013.