Tekstin koko AA
Kehityskohteina työnteon design ja työhyvinvointi

Vuoden 2012 aikana Fortumissa toteutettiin useita työhyvinvointihankkeita osana yhtiön ForCARE-hyvinvointiohjelmaa.

Kaikkien hankkeiden tavoitteena on kehittää työyhteisöä ja parantaa työssä jaksamista. Osassa hankkeista käytettiin sykevälimittaukseen perustuvaa menetelmää, jonka avulla tutkittiin työntekijöiden stressitasoa, palautumista ja liikunnan riittävyyttä. Näihin hankkeisiin osallistui vuoden aikana kaikkiaan yli 100 työntekijää. Mittausten, palautteen ja seurannan ansiosta osallistujien keskimääräinen painoindeksi laski, unen määrä ja laatu paranivat, vuorokautinen palautumisaika piteni ja liikkumisesta tuli aiempaa säännöllisempää.

Fortum oli myös mukana World Design Capital Helsinki 2012 vuoden aikana toteutetussa Redesigning 925 (nine to five) -projektissa, jossa otettiin tarkasteluun työnteon design. Projektissa tutkittiin tietotyöläisen arkea ja etsittiin parempia tapoja ajattelun laadun kehittämiseen sekä työn tekemiseen ja organisoimiseen. Tavoitteena oli myös muotoilla työviikko uudelleen nykyajan vaatimusten ja odotusten mukaiseksi ja tuoda työhön lisää mielekkyyttä, luovuutta ja tehokkuutta.