Tekstin koko AA
Keskustelua EU:n energiamarkkinoista

Vuoden 2012 aikana keskustelu EU:n energiamarkkinoiden ja erityisesti sähkömarkkinamallin tulevaisuudesta kiihtyi.

Fortum on huolissaan siitä, että markkinaperusteisen tuotannon kilpailukyky murenee tukipohjaisen energiantuotannon vallatessa alaa. Fortumin tavoitteena on markkinaehtoinen siirtyminen hiilidioksidipäästöttömään energiantuotantoon, mihin tehokkaasti toimiva päästökauppa parhaiten kannustaisi. Heikon taloustilanteen ja päällekkäisten, toisiaan vesittävien ohjausmekanismien vuoksi EU:n päästökauppa ei kuitenkaan ole pystynyt ohjaamaan tuotantoa ja investointeja vähäpäästöiseen suuntaan aiotulla tavalla.

Fortum on osallistunut aktiivisesti eurooppalaiseen keskusteluun hyvin toimivien sähkömarkkinoiden välttämättömyydestä ja tehnyt omia markkinoiden toimivuutta koskevia taustaselvityksiä ja mallinnuksia, joiden tuloksia on jaettu myös ulkoisille sidosryhmille. Yhteistyö erityisesti Euroopan komission kanssa on ollut tiivistä. Fortum on myös toiminut aktiivisesti eurooppalaisten sähköyhtiöiden edunvalvontajärjestössä Eurelectricissa sekä käynyt keskustelua kansallisten viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa.