Tekstin koko AA
Fortumin päivitetty Toimintaohje tutuksi koko henkilöstölle

Fortumin Toimintaohje (Code of Conduct) määrittelee yleiset periaatteet, joiden mukaan kohtelemme toisiamme, harjoitamme liiketoimintaa ja huolehdimme yhtiön omaisuudesta.

Toimintaohje perustuu Fortumin yhteisiin arvoihin – vastuullisuuteen, luovuuteen, kunnioitukseen ja rehellisyyteen. Toimintaohjeen ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 2007, ja se päivitettiin muun muassa toimintaympäristön ja lainsäädännön muutosten vuoksi keväällä 2012.

Päivitykseen liittyvä viestintä ja koulutus toteutettiin kaikissa toimintamaissa samalla tavalla: suurin osa fortumlaisista harjoitteli eettiseen toimintatapaan liittyviä tilanteita verkkokurssin ja tiimikeskustelujen avulla. Venäjällä ja Puolassa järjestettiin myös ryhmäkoulutuksia niille työntekijöille, joilla ei ole tietokonetta käytössään. Helmikuun 2013 loppuun mennessä 99 % henkilöstöstä oli suorittanut Toimintaohjeeseen liittyvän koulutuksen. Perehdytys jatkuu vuonna 2013.

Venäjällä Toimintaohjeen käyttöönotosta ja tutuksi tekemisestä vastaa vuonna 2010 perustettu Compliance-organisaatio, jonka tavoitteena on vahvistaa eettisen toiminnan kulttuuria. Compliance-organisaatio on ottanut käyttöön kansainvälisten yritysten parhaita käytäntöjä muun muassa omaisuuden suojaamiseksi ja sopimattomien maksujen torjumiseksi. Organisaation toiminta on erityisen tärkeää, sillä Venäjä on maailmanlaajuisen korruptioindeksin sijalla 143, kun taas Suomen sijaluku on 2.