Tekstin koko AA
Suomessa poikkeuksellisen runsas vesivuosi

Oulujoen vesistöalueella Suomessa koettiin kesällä 2012 poikkeuksellisen suuri kesätulva.

Elokuun kymmenen ensimmäisen päivän aikana satoi lähes 50 % enemmän kuin normaalisti koko elokuussa. Näin rankkoja sateita saadaan harvemmin kuin kerran 250 vuodessa. Fortum pystyi lieventämään tilannetta hiukan vesistön säännöstelyllä, mutta Oulujärven vedenpinta nousi silti 10 cm yli säännöstelyn ylärajan. Vedenpinnan nousu aiheutti ranta-asukkaille tulvavahinkoja, joista suurin osa koski erilaisia rantarakenteita. Viranomaiset totesivat, että säännöstely oli tulvatilanteessa luvanmukaista, eikä tulvaa voitu säännöstelyllä estää.

Vaikka Fortum ei ollut tulvatilanteessa velvollinen korvaamaan aiheutuneita vahinkoja, kävivät yhtiön asiantuntijat tarkastamassa kaikki asukkaiden ilmoittamat yli 300 vahinkokohdetta. Osassa kohteita Fortum sopi asukkaiden kanssa yhteishankkeista rantojen vyöryvahinkojen korjaamiseksi. Yhtiö myös lähetti henkilökohtaisen kirjeen kaikille vahingon ilmoittaneille ja tiedotti siinä tulvatilanteen taustoista ja sekä mahdollisuudesta hakea korvauksia valtiolta.

Fortum ja viranomaiset selvittävät yhdessä, miten alueen säännöstelykäytäntöä ja vesistön säännösteltyjen järvien lupia voitaisiin muuttaa, jotta vastaavien tulvien vahingot jäisivät jatkossa pienemmiksi. Fortum on jo omasta aloitteestaan tehnyt muutoksia juoksutusten suunnitteluun ja pyrkii parantamaan kaikin puolin tulvatilanteiden hoitoa.