Tekstin koko AA
Radioaktiivisten nesteiden puhdistusmateriaalia Fukushimaan

Fortumilla on yli 20 vuoden kokemus radioaktiivisia epäpuhtauksia sisältävien jätteiden käsittelystä.

Parhaillaan Fortum toimittaa kehittämiään ioninvaihtomateriaaleja Japanin Fukushiman vahingoittuneelle Daiichi-voimalaitokselle radioaktiivisten vesien puhdistamiseen. Materiaalit toimitetaan kaupalliseen sopimukseen perustuen amerikkalaiselle EnergySolutions LLC:lle, joka on Toshiba Corporationin johtaman hankkeen teknologiatoimittaja.

Maaliskuussa 2011 Fukushiman ydinvoimalaitosonnettomuuden yhteydessä syntyi suuria määriä radioaktiivisia nesteitä reaktoreita stabiloitaessa. Fukushiman vesien puhdistaminen onkin maailman suurin radioaktiivisten nesteiden puhdistusoperaatio. Fortumin kehittämät ja rekisteröimät NURES® -tuotteet, CsTreat® ja SrTreat®, suoriutuivat erittäin hyvin Fukushimassa tehdyissä puhdistustesteissä, ja ne valittiin vuoden 2012 alussa saastuneen veden käsittelemisen avainteknologiaksi. Tulevien vuosien aikana tavoitteena on käsitellä 4 500 kuutiota vettä vuorokaudessa siten, että radioaktiivisten aineiden pitoisuudet alittavat asetetut raja-arvot. Materiaalien toimitus alkoi heinäkuussa, ja kyse on kaikkien aikojen suurimmasta NURES® -tuotteiden toimituksesta.