Tekstin koko AA
Tiivistä sidosryhmäyhteistyötä Ranskassa

Vuoden 2012 aikana Fortum jatkoi valmistautumistaan Ranskan vesivoimakonsessioiden eli käyttöoikeussopimusten tarjouskilpailuun.

Ranskan vesivoimakonsessioiden uusiminen tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden merkittävään vesivoimaosuuteen keskeltä Euroopan energiamarkkinoita. Ranskassa on Euroopan toiseksi suurin vesivoimakapasiteetti, josta noin viidesosa on tarkoitus avata lähivuosina kilpailulle.

Fortumin tavoitteena on osallistua Ranskassa vähähiilisen yhteiskunnan rakentamiseen hyödyntämällä osaamistaan tehokkaassa ja ympäristömyönteisessä vesivoimatuotannossa. Ranskan maajohtaja Philippe Stohrin johdolla Fortum on käynyt viimeisen kahden vuoden aikana aktiivista keskustelua vesivoiman kehittämisestä paikallisten viranomaisten, poliitikkojen ja järjestöjen kanssa. Keskustelujen tavoitteena on luoda yhdessä uusia ideoita kestävään vesivoiman tuotantoon Fortumin osaaminen hyödyntäen ja sidosryhmien tarpeet huomioiden.

Käytyjen keskustelujen lopputuloksena Fortumissa laadittiin kattava raportti, johon tiivistettiin kaikkiaan 110 haastattelussa tehdyt havainnot. Fortum kutsuttiin myös Ranskan kansalliskokoukseen kertomaan näkemyksiään vesivoimasta ja kilpailuttamisprosessista.