Tekstin koko AA
Fortumin vuosi 2012

Kestävä kehitys on integroitu osaksi strategiaamme, ja uskomme sen olevan yksi liiketoimintamme menestystekijöistä.

Luomme arvoa vastuullisin toimenpitein

Vuonna 2012 jatkoimme strategiamme toteuttamista tuottamalla energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää.

Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa. Konsernissa työskenteli vuoden 2012 lopussa noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Euroopan talouden epävakaus on lisännyt liiketoimintaympäristömme haasteellisuutta.

Säilyttääksemme strategisen joustavuutemme ja turvataksemme kilpailukykymme käynnistimme toiminnan tehostamisohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa kassavirtaa yli miljardilla eurolla vuosina 2013–2014.

Tammikuun lopulla 2013 Fortum päätti käynnistää sähkönsiirtoliiketoiminnan tulevaisuuden vaihtoehtojen selvittämisen. Arvioimme saattavamme tarkastelun päätökseen vuoden 2013 kuluessa.