Tekstin koko AA
ESD-divisioona: Electricity Sales

Fortum on yksi Pohjoismaiden johtavista sähkönmyyntiyhtiöistä. Yhtiö markkinoi ja myy sähköä 1,2 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa.

Fortum kuuluu Pohjoismaiden johtaviin hiilidioksidipäästöttömän ja alkuperämerkityn sähkön myyjiin. Vuonna 2012 yhtiö myi sähköä yhteensä 13,0 terawattituntia (TWh) (2011: 14,4). Sähkön myyntivolyymin lasku johtui vuonna 2011 loppuun saatetusta yritysasiakassegmentin uudelleenjärjestelystä.

Vuonna 2012 Fortum jatkoi sähkönmyyntinsä keskittämistä oman brändinsä alle. Syyskuussa Fortum myi 18,7 %:n omistuksensa ruotsalaisesta sähkön vähittäismyyntiyhtiöstä, Dala Kraft AB:sta, ruotsalaiselle energiayhtiölle Jämtkraft AB:lle. 

Vähittäismyyntimarkkinat muutoksessa

Fortum ostaa vähittäismarkkinoilla myymänsä sähkön pohjoismaisesta sähköpörssistä Nord Poolista. Sähkön tarjonnan ja kysynnän tasapaino muodostavat markkinahinnan perustan tukkumarkkinoilla.

Noin 350 sähköntuottajaa myy sähköä pohjoismaisille sähkön tukkumarkkinoille, josta suunnilleen sama määrä vähittäismyyjiä hankkii sähköä ja myy sitä edelleen asiakkailleen kansallisilla vähittäismarkkinoilla. Kuluttajat voivat valita sähköntoimittajansa, ja yhtiöt kilpailevat asiakkaista. Mittakaavaedut ja pienet marginaalit ovat liiketoiminnalle luonteenomaisia.

Lähivuosien tavoitteena on siirtyä kansallisista vähittäismarkkinoista yhteispohjoismaisiin sähkön vähittäismarkkinoihin. Kehitystyö tähtää malliin, jossa sähkön toimittaja on pääasiallinen asiakkaan yhteystaho myös sähkönjakeluun liittyvissä kysymyksissä, eli mahdollisesti toisen yhtiön sähköntoimitukseen liittyvissä asioissa. Uusi toimintamalli parantaisi asiakasystävällisyyttä ja tehokkuutta, mutta edellyttää vielä huomattavaa prosessi- ja järjestelmäkehitystyötä.

Vuonna 2012 Pohjoismaiden energiaministerit tukivat yhteisten pohjoismaisten kuluttajamarkkinoiden muodostamisen jatkokehitystä. Myös Fortum tukee yhteispohjoismaisten vähittäismarkkinoiden luomista.

Älykkäät palvelut säästävät energiaa

Vuonna 2012 hyväksytty EU:n energiatehokkuusdirektiivi edellyttää, että sähköyhtiöt auttavat asiakkaitaan pienentämään energiankulutustaan. Samalla asiakkaiden muuttuvat tarpeet vaativat sähköyhtiöiltä älykkäämpiä sähkönkulutusratkaisuja. Tekniikan kehittyminen on mahdollistanut sähkön tuntimittauksen, aurinkopaneelien käytön osana omaa sähkönkäyttöä sekä helppokäyttöiset asiakaspalvelun mobiilisovellukset. Nämä lähtökohdat mahdollistavat uudet tuotteet ja palvelut, jotka täydentävät perinteistä tuote- ja palveluvalikoimaa.

Vuonna 2012 Fortum toi markkinoille uusia älykkäitä ratkaisuja, jotka parantavat asiakkaiden mahdollisuuksia hallita sähkönkulutustaan sekä pienentää kustannuksiaan. Fortumin aurinkopaneelipaketin käyttäjä voi pientuottajana myydä tuottamansa ylimääräisen sähköenergian Fortumille. Suomessa myytävä Fortum Fiksu pienentää asiakkaiden kustannuksia valitsemalla sähköpörssistä vuorokauden edullisimmat tunnit vesivaraajan lämmittämiseen.

Sähkön alkuperällä on merkitystä

Viime vuosina kiinnostus ja kysyntä uusiutuvilla energialähteillä tuotettua, ympäristömerkittyä ja alkuperäsertifioitua sähköä kohtaan on kasvanut tasaisesti.

Fortum on rakentanut tästä kilpailuedun, ja yhtiö kuuluu Pohjoismaiden johtaviin hiilidioksidipäästöttömän ja alkuperämerkityn sähkön myyjiin. Fortum tarjoaa sähköä myös Suomen luonnonsuojeluliiton EKOenergia-merkillä Suomessa ja Ruotsin luonnonsuojeluyhdistyksen Bra Miljöval-merkillä Ruotsissa. Fortum on tarjonnut vuodesta 2009 kaikille kotitalousasiakkailleen Suomessa ja Ruotsissa pelkästään sähkösopimuksia, jotka perustuvat ilman hiilidioksidipäästöjä tuotettuun sähköön. 

Tunnusluvut, Electricity Solutions and Distribution >