Tekstin koko AA
Heat-divisioona

Fortumin Heat-divisioona keskittyy sähkön ja lämmön yhteistuotantoon (CHP) sekä kaukolämmön jakeluun. Vuoden aikana Fortum jatkoi investointeja uuteen CHP-tuotantoon ja uusien kaukolämpö- ja kaukokylmätuotteiden kehittämistä.

Fortum omistaa 18 CHP-laitosta Pohjoismaissa, Baltiassa ja Puolassa. Yhtiöllä on laaja kokemus CHP-tuotannosta, jätteistä tuotettavasta energiasta sekä kaukolämmityksestä ja -jäähdytyksestä. Fortumin asiakkaita ovat yritykset ja yksityiset kuluttajat. Yhtiö on volyymiltaan (sisältäen raportoidun lämmön tuotannon Heat- ja Russia-divisioonissa) yksi maailman suurimmista lämmöntuottajista.

Vuonna 2012 Heat-divisioonaan kuuluva lämmönmyynti oli 19,7 TWh (2011: 22,6). Sähkönmyynti oli yhteensä 4,2 TWh (2011: 6,2). Lämpö tuotettiin pääasiassa Pohjoismaissa.

Vuonna 2012 Fortum myi lämpöliiketoimintojansa Suomessa ja Virossa. Myös Turun seudun energiatuotannon uudelleenjärjestely laski volyymeja. Suomessa myös sähköntuotanto oli vähäisempää johtuen alhaisesta sähkön hinnasta. CO2-päästöoikeuksien korkeampi myyntitulo vaikutti myönteisesti tulokseen ja tasoitti hieman alentuneen volyymin vaikutusta.

Rakenteilla uutta CHP-tuotantoa

Vuonna 2012 jatkettiin neljän CHP-laitoksen rakentamista Suomen Järvenpäässä, Ruotsin Bristassa, Latvian Jelgavassa ja Liettuan Klaipedassa suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi Fortum teki investointipäätöksen uuden biopolttoainetta käyttävän CHP-laitoksen rakentamisesta Värtanin CHP-laitokselle Tukholmaan. Uuden laitoksen vuosituotannon arvioidaan olevan noin 1 700 GWh (gigawattituntia) lämpöä ja 750 GWh sähköä. Bioenergian osuus Värtanin laitoksella kasvaa nykyisestä 45 %:sta 70 %:iin uuden laitoksen valmistuttua arviolta vuonna 2016.

Tukholmassa aloitettiin myös uuden biopolttoainesiilon ja kuljetusjärjestelmän rakentaminen Värtanin laitoksen yhteyteen. Hankkeen on määrä valmistua vuoden 2013 lopussa. Operatiivinen testaus aloitetaan vuoden 2014 alussa. Investointi lisää biopolttoaineen käyttöä laitoksella ja sen myötä vähentää alueen vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä 50 000 tonnilla.

Uusia lämpötuotteita ja etuja asiakkaille

Vuonna 2012 Fortum avasi Tukholmassa asiakkailleen mahdollisuuden myydä tuottamansa ylijäämälämpö Fortumin lämpöverkkoon markkinahintaan. Tavoitteena on, että kaikki asiakkaat voivat halutessaan myydä ylijäämälämpönsä verkkoon vuodesta 2014 alkaen.

Fortum toi markkinoille myös uusia tuotteita kaukolämpöasiakkaille Ruotsissa ja Suomessa. Asiakkaat ja asukasomistajayhdistykset voivat nyt valita eri tuotteiden välillä kulutusprofiiliinsa ja mieltymystensä mukaisesti aiemman yhden vaihtoehdon sijaan. Kaukolämpötarjontaa kehitetään aktiivisesti, ja Suomessa käynnistettiin lokakuussa 2012 palveluiden kehitysprojekti kolmen pilottiasiakkaan kanssa.

Tutkimuksella ja kehityksellä uusia CHP-ratkaisuja

Energia- ja resurssitehokas CHP on tehokas keino vähentää energiantuotannon ympäristövaikutuksia ja CO2-päästöjä. CHP-tuotannossa voidaan käyttää joustavasti erilaisia, myös paikallisia polttoaineita, jolloin polttoaineiden kuljetukseen liittyvä ympäristövaikutus pienenee.

Maaliskuussa 2012 Fortum päätti investoida 20 miljoonaa euroa uuden teknologian kaupallistamiseen rakentamalla bioöljylaitoksen Joensuun voimalaitoksen yhteyteen. Investoinnin valmistuttua laitos tuottaa sähkön ja lämmön lisäksi bioöljyä, jolla voidaan korvata energiantuotannossa käytettyjä fossiilisia polttoaineita. Myöhemmässä vaiheessa bioöljyä voidaan hyödyntää mahdollisesti myös erilaisten biokemikaalien tai liikenteessä käytettävien polttoaineiden raaka-aineena. Bioöljyllä tuotettu energia vähentää kasvihuonepäästöjä yli 70 % fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.

Fortum tutkii ja kehittää aktiivisesti myös muita uusia ja entistä kestävämpiä CHP-ratkaisuja, kuten uusia biopolttoaineita. Heat-divisioona on testannut muun muassa oliivinkivien ja olkien käyttöä polttoaineena. Częstochowan CHP-laitoksella Puolassa on testattu uusia biomassoja yhteistyössä paikallisen teknisen yliopiston kanssa. Hankkeen avulla pyritään lisäämään biomassan käyttöä laitoksella ja hiilen korvaamista biomassalla.

Tunnusluvut, Heat-divisioona >