Tekstin koko AA
Power-divisioona

Fortumin Power-divisioona vastaa sähkön tuotannosta ja kaupankäynnistä pohjoismaisilla tukkusähkömarkkinoilla sekä asiantuntijapalveluiden tarjoamisesta sähkön- ja lämmöntuottajille maailmanlaajuisesti.

Suurin osa Fortumin tuotannosta on vesi- ja ydinvoimaa. Vuonna 2012 sähköntuotannosta noin 97 % oli hiilidioksidipäästötöntä ja 50 % perustui uusiutuviin energianlähteisiin. Voimalaitokset Suomessa ja Ruotsissa tuottivat 49,2 terawattituntia (TWh) sähköä vuonna 2012 (2011: 48,1).

Fortumilla on Suomessa vesivoimakapasiteettia noin 1 500 megawattia (MW) ja Ruotsissa noin 3 100 MW. Vuoden 2012 lopussa yhtiö omisti kokonaan tai osittain 191 vesivoimalaitosta.

Keskittyminen suuren kokoluokan vesivoimaan

Fortum toteuttaa parhaillaan vesivoimalaitosten perusparannusohjelmaa, joka lisää vesivoiman tuotantoa sekä parantaa tehokkuutta ja turvallisuutta. Ohjelman myötä Fortumin vesivoimakapasiteetti kasvaa noin 100 MW vuoteen 2020 mennessä.

Vuonna 2012 Fortum aloitti Suomessa Pyhäkosken voimalaitoksen monivuotiset peruskorjaukset. Ruotsissa peruskorjattiin muun muassa Gammalängen ja Långån voimalaitoksia. Fortum aloitti Ruotsissa myös Höljesin voimalaitospadon mittavan perusparannushankkeen, jonka myötä pato kunnostetaan uusimpien patoturvallisuusvaatimuksien mukaiseksi.

Vuoden 2012 aikana ja alkuvuodesta 2013 Fortum luopui 100 pienestä vesivoimalaitoksesta Suomessa ja Ruotsissa. Myytyjen pienvesivoimalaitosten kapasiteetti oli yhteensä noin 102 MW eli noin 2 % Fortumin koko vesivoimakapasiteetista.

Vuonna 2012 Fortum jatkoi valmisteluja vesivoiman käyttöoikeuksien tarjouskilpailua varten Ranskassa.

Ydinvoiman turvallisuusselvitykset ja parannukset jatkuivat

Fortum omistaa Suomessa Loviisan voimalaitoksen kokonaisuudessaan sekä
26,6 %:n osuuden Olkiluodon kahdesta reaktorista. Ruotsissa Fortumilla on
22 %:n osuus Forsmarkin voimalaitoksen ja 43 %:n osuus Oskarshamnin voimalaitoksen tuotannosta. Vuoden 2012 lopulla yhtiön ydinvoimakapasiteetti oli yhteensä 3 247 MW. Modernisointeihin ja tehonkorotuksiin liittyvät hankkeet jatkuivat vuonna 2012 Forsmarkin ja Oskarshamnin ydinvoimalaitoksilla.

Fukushiman onnettomuuden vuoksi ydinturvallisuus ja erityisesti valmiudet äärimmäisten ulkoisten tapahtumien varalta nousivat huolenaiheeksi vuonna 2012. Ydinvoiman osalta käynnistetyt kansalliset turvallisuusarvioinnit ja Euroopan unionin ydinvoiman stressitestit jatkuivat vuonna 2012.

Fortum on osallistunut Japanissa Fukushiman vahingoittuneen Daiichi
-voimalaitoksen radioaktiivisten vesien puhdistamiseen toimittamalla laitokselle tuhansia kiloja raemaisessa muodossa olevaa ioninvaihtomateriaalia NURES®.

Suomessa Fortumin ja Teollisuuden Voima Oy:n omistama Posiva Oy jätti vuoden 2012 lopussa rakennuslupahakemuksen työ- ja elinkeinoministeriölle koskien käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitosta.

Tunnusluvut, Power-divisioona >