Tekstin koko AA
Russia-divisioona

Fortumin Russia-divisioona tuottaa ja myy sähköä sekä lämpöä Venäjän suurimmilla teollisuusalueilla. Sähkö myydään tukkumarkkinoilla ja lämpö paikallisilla markkinoilla.

Vuonna 2012 Russia-divisioonaan kuuluva sähkönmyynti oli 23,3 TWh ja lämmönmyynti 26,4 TWh. Divisioonan voimalaitosten kokonaiskapasiteetti oli vuoden lopussa 3 404 MW sähköä ja 13 396 MW lämpöä.

Russia-divisioonaan kuuluu metalliteollisuudesta tunnetulla Uralin alueella ja Länsi-Siperian öljyn- ja kaasutuotantoalueilla toimiva tytäryhtiö OAO Fortum. Sillä on kahdeksan voimalaitosta, jotka ovat pääasiassa maakaasua polttoaineenaan käyttäviä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksia (CHP). Divisioonaan kuuluu myös Fortumin yli 25 %:n osuus Luoteis-Venäjällä toimivasta alueellisesta sähköntuotantoyhtiöstä, TGC-1:stä.

Elokuussa 2012 OAO Fortumin toiminnot Venäjällä saivat ISO 14001
-ympäristösertifioinnin. Sen myötä Fortumin kaikkien toimintojen ISO 14001
-sertifiointiaste on 95 %.

Joulukuussa 2012 Fortumin tytäryhtiö OAO Fortum poisti osakkeensa Moskovan pörssistä. OAO Fortumin osakkeet poistettiin Moskovan pörssin B-listalta jo lokakuussa 2008, ja ne olivat siitä asti olleet noteeraamattomien osakkeiden listalla. Yli 90 % OAO Fortumista on ollut Fortum-konsernin omistuksessa vuodesta 2008 asti.

Investointiohjelma eteni

Fortumin kasvun tärkeimpänä tekijänä Venäjällä on laaja investointiohjelma, josta sovittiin osana Venäjän hallituksen vuonna 2008 energiayhtiöiden kanssa tekemää investointivelvoitesopimusta (CSA, Capacity Supply Agreement). Tavoitteena on saada investointiohjelma päätökseen vuoden 2014 loppuun mennessä. Ohjelman valmistumisen jälkeen OAO Fortumin sähköntuotantokapasiteetti lähes kaksinkertaistuu ja nousee yli 5 100 megawattiin (MW) nykyaikaista kaasuturbiiniteknologiaa hyödyntävien voimalaitosyksiköiden ansiosta.

Investointiohjelman suurimmat yksiköt rakennetaan Länsi-Siperian Njaganiin. Kolmen energiatehokasta kaasuturbiiniteknologiaa hyödyntävän 418 MW:n voimalaitosyksikön rakentaminen jatkui vuonna 2012. Näistä kahden ensimmäisen yksikön käyttöönottoa lykättiin hieman. Arvion mukaan Nyaganin yksiköt otetaan käyttöön vuoden 2013 aikana.

Fortum ilmoitti vuoden 2012 toisella neljänneksellä rakentavansa 
investointivelvoitesopimuksen mukaiset kaksi viimeistä yksikköä Tšeljabinskiin, jossa metalliteollisuuden energiantarve kasvaa. Alun perin yksiköt oli tarkoitus rakentaa Tjumenin alueelle. Uudet yksiköt rakennetaan Chelyabinsk GRES -laitokselle ja otetaan kaupalliseen käyttöön arvion mukaan vuoden 2014 loppuun mennessä. Lisäksi voimalaitoksen nykyinen laitteisto uudistetaan sekä tehoa korotetaan. Hankkeiden jälkeen Chelyabinsk GRES:n kokonaiskapasiteetti nousee 750 MW:iin.

Modernisaatioprojektit jatkuivat

Investointiohjelman lisäksi Fortum uudistaa ja modernisoi Venäjällä jatkuvasti voimalaitoksiaan sekä lämmönjakeluverkkoja. Päämääränä on tehostaa resurssien käyttöä, vähentää lämpöenergian hukkaa, varmistaa energian saatavuus kaupungeissa ja palvella asiakkaita paremmin.

OAO Fortumin voimalaitosten energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä projekteja jatkettiin vuonna 2012. Chelyabinsk CHP-1:llä aloitettiin uusien kaasuturbiinilaitteiden asennus, minkä ansiosta laitoksen sähköntuotannon kapasiteetti nousee 88 MW:lla. Laitosten uudistaminen auttaa vastaamaan alueen teollisuuden sähköntarpeeseen sekä parantaa energian toimitusvarmuutta ja energiatehokkuutta.

Lämpöverkot energiatehokkaiksi

Fortum rakentaa toiminta-alueensa kaupunkeihin Venäjällä nykyaikaisia ja energiatehokkaita lämmönjakelujärjestelmiä. Tšeljabinskin kaukolämpöverkkojen modernisointia jatkettiin vuonna 2012. Projektissa kaupungin lämmönsiirtoverkosto muutetaan kehämäiseksi entisen säteittäisen verkon sijaan, jolloin kuormitusta voidaan jakaa tasaisemmin.

Nykyaikaisen lämmönjakelujärjestelmän kehittäminen jatkuu myös Tjumenissa. Aluehallituksen kanssa yhdessä toteutettavassa infrastruktuurin kehittämisohjelmassa parannetaan lämmönjakelun luotettavuutta ja vähennetään hukkalämmön määrää kolmanneksella pääjakeluverkon tietyissä osissa.

Tunnusluvut, Russia-divisioona >