Tekstin koko AA
Fortumin toiminta vuonna 2012

Tammikuu

Fortumin toiminta

tammi2.jpg

 • 13.1. Fortum Oyj:n teknologiajohtaja Petra Lundström valittiin vuoden 2012 teknologiajohtajaksi
 • 27.1. Fortumin uuden biovoimalaitoksen peruskivi muurattiin Järvenpäässä
 • 27.1. Venäjän markkinaneuvosto valitsi Fortumin johtavaksi investointiohjelman toteuttajaksi

Tapahtumia

 • 1.1. EU-puheenjohtajuus siirtyi Tanskalle
 • 17.1. Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten ryhmä ENSREG järjesti Brysselissä ydinvoiman stressitestejä ja vertaisarviointeja käsittelevän seminaarin

Helmikuu

Fortumin toiminta

helmi.jpg

 • 1.2. Fortum Energiaratkaisut Oy:n ja Fortum Termest AS:n myynti saatiin päätökseen
 • 2.2. Fortum ja Nissan aloittivat yhteistyön sähköautojen kotilatausyksikön kehittämiseksi
 • 16.2. Markus Rauramo nimitettiin Fortumin talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi
 • 23.2. Fortum aloitti VahvaVerkko-hankkeen sähkönjakelun toimintavarmuuden vahvistamiseksi kaikissa sääolosuhteissa

Tapahtumia

 • 24.2. Svenska Kraftnät julkisti suunnitelmansa investoida Ruotsin sähköverkkoon 15,8 miljardia kruunua vuosina 2013−2015  

Maaliskuu

Fortumin toiminta

maalis.jpg

 • 1.3. Fortum otti käyttöön asiakkaille suunnatun sähkökatkojen tekstiviestipalvelun
 • 7.3. Fortum päätti rakentaa ensimmäisen teollisen mittakaavan bioöljylaitoksen Joensuuhun
 • 8.3. Fortum laski liikkeelle 2,75 miljardin Ruotsin kruunun joukkovelkakirjalainat
 • 8.3. Fortumin Säätiö jakoi apurahoja yli puolen miljoonan euron arvosta
 • 15.3. Fortum teki myyntisopimuksen radioaktiivisten nesteiden puhdistusmateriaalin toimittamisesta Fukushimaan
 • 30.3. Fortum sai päätökseen pienten vesivoimalaitosten myynnit Suomessa

Tapahtumia

 • 16.3. Tapani-myrskyn seurauksena työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi lakiehdotuksia sähkönjakelun varmuuden parantamiseksi ja sähkökatkojen vaikutusten pienentämiseksi
 • 22.3. Ruotsin hallitus julkisti päätelmänsä koskien selvitystä kaukolämpöverkkojen avaamisesta kolmansille osapuolille

Huhtikuu

Fortumin toiminta

huhti.jpg

 • 10.4. Venäjä hyväksyi kolme Fortumin voimalaitosyksikköä yhteistoteutushankkeiksi
 • 11.4. Fortum piti varsinaisen yhtiökokouksensa
 • 23.4. Fortum liittyi Bettercoal-järjestöön hiilen hankintaketjun vastuullisuuden parantamiseksi
 • 27.4. Fortum ja Finavia avasivat Helsinki-Vantaan lentokentälle 15 sähkölaitteiden latauspistettä

Tapahtumia

 • 26.4. ENSREG esitteli raporttinsa ydinvoiman stressitesteistä

Toukokuu

Fortumin toiminta

touko.jpg

 • 11.5. Fortum päätti toteuttaa mittavat peruskorjaukset Imatran voimalaitoksella, minkä jälkeen laitoksesta tulee Suomen suurin vesivoimalaitos
 • 16.5. Fortum Tutor -ohjelma sai UEFA Grassroots -tunnustuksen

Tapahtumia

 • 8.5. EU-komissio julkisti tiedonannon valtiontukisääntöjen uudistamisesta

Kesäkuu

Fortumin toiminta

kesa.jpg

 • 4.6. Fortum aloitti aurinkosähkön myymisen yhdestä Pohjoismaiden suurimmista aurinkopuistosta, Glavan energiakeskuksesta Ruotsin Värmlannissa
 • 27.6. Fortum myi lämpöverkkonsa Surgutissa Venäjällä
 • 28.6. Fortum päätti rakentaa Venäjän investointiohjelmansa kaksi viimeistä investointivelvoitesopimukseen sisältyvää yksikköä Tjumenin sijaan Tšeljabinskiin

Tapahtumia

 • 6.6. EU-komissio julkaisi uusiutuvia energialähteitä koskevan tiedonannon, joka käsittelee erityisesti uusiutuvan energian integroimista energian sisämarkkinoihin
 • 13.6. EU-tasolla saavutettiin poliittinen yhteisymmärrys energiatehokkuusdirektiivin (EED) sisällöstä
 • 18.6. Euroopan unionin neuvosto julkaisi päätelmänsä Energia 2050 -tiekartasta

Heinäkuu

Fortumin toiminta

 • 10.7. Fortum sopi typenoksidien vähentämisjärjestelmän toimituksesta Narvan voimalaitoksille Viroon

 

 

 

 

Tapahtumia

 • 1.7. EU-puheenjohtajuus siirtyi Kyprokselle
 • 25.7. EU-komissio ilmoitti aikomuksensa selventää päästökauppadirektiivin säännöksiä koskien päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitusta

Elokuu

Fortumin toiminta

elo.jpg

 • 14.8. Fortum toi markkinoille kuluttajille suunnatun aurinkopaneelipaketin
 • 29.8. Fortumin vuosikertomus voitti e.comin kansainvälisen arvioinnin
 • 30.8. Fortum laski liikkeelle miljardin euron joukkovelkakirjalainan

Tapahtumia

 • 28.8. EU ja Australia ilmoittivat suunnitelmistaan yhdistää päästökauppajärjestelmänsä heinäkuuhun 2018 mennessä

Syyskuu

Fortumin toiminta

 • 3.9. Fortum ja Sitra päättivät jatkorahoituksesta AWE Energyn aaltoenergiahankkeeseen Portugalissa
 • 12.9. Fortum toi markkinoille Fortum Fiksu -tuotteen
 • 14.9. Fortum hyväksyttiin jälleen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin DJSI World sekä globaaliin Carbon Disclosure Leadership -indeksiin
 • 21.9. Fortum myi vähemmistöosuutensa ruotsalaisesta Dala Kraftista

Tapahtumia

 • 20.9. Ruotsin parlamentti päätti laskea yhtiöiden tuloverokantaa 26,3 %:sta
  22 %:iin

Lokakuu

Fortumin toiminta

 • 16.10. Fortum saavutti jaetun 1. sijan pohjoismaisessa Carbon Disclosure Leadership -indeksissä
 • 19.10. Helena Aatinen nimitettiin Fortumin viestintäjohtajaksi ja yhtiön johtoryhmän jäseneksi
 • 19.10. Fortum käynnisti tehostamisohjelman ylläpitääkseen ja vahvistaakseen strategista joustavuutta ja kilpailukykyä sekä parantaakseen yhtiön kassavirtaa yli miljardilla eurolla

Tapahtumia

 • 4.10. EU-komissio julkaisi oman tiedonantonsa ydinvoiman stressitesteistä

Marraskuu

Fortumin toiminta

marras.jpg

 • 2.11. Fortumin uuden bioöljylaitoksen peruskivi muurattiin Joensuussa
 • 2.11. Fortum päätti modernisoida Loviisan ydinvoimalaitoksen turbiinit, minkä ansiosta sähköteho kasvaa 24 MW
 • 6.11. Fortum sai hyödynnettäväkseen ensimmäiset Kioton yhteistoteutusmekanismin mukaiset päästövähennysyksiköt (ERU) Venäjältä
 • 8.11. Fortumin kestävän kehityksen raportti valittiin Suomen vastuullisuusraportointikilpailun voittajaksi

Tapahtumia

 • 14.11. EU-komissio julkaisi suunnitelman Euroopan vesivarojen turvaamiseksi (Blueprint to Safeguard Europe’s Water Resources), vesipuitedirektiivin implementoinnin helpottamiseksi EU:n jäsenmaissa
 • 14.11. EU-komissio julkaisi ehdotuksensa EU:n päästökauppajärjestelmän uudistamisesta ja päästöoikeuksien huutokaupan lykkäämisestä sekä hiilimarkkinaraportin
 • 15.11. EU-komissio julkaisi tiedonannon energian sisämarkkinoiden toimivuuden parantamisesta

Joulukuu

Fortumin toiminta

joulu.jpg

 • 20.12. Fortum päätti investoida 500 miljoonaa euroa uuteen biopolttoaineita käyttävään CHP-laitokseen Tukholmassa

Tapahtumia

 • 3.12. EU-neuvosto julkaisi päätelmät EU-komission uusiutuvien energialähteiden tiedonannosta
 • 26.11.-8.12. Dohan kansainvälinen ilmastokokous päättyi vaatimattomiin tuloksiin. Tuloksena päätös Kioton sopimuksen jatkamisesta 2013-2020 ja tavoite saada valmiiksi kansainvälinen ilmastosopimus vuoteen 2015 mennessä