Tekstin koko AA
Myynti ja tuotanto
Sähköntuotanto lähteittäin
TWh 2012 2011 2010
Vesivoima 25,2 21,0  22,0
Ydinvoima 23,4 24,9  22,0
Lämpövoima 5,3 9,4  9,7
EU:n alueella ja Norjassa yhteensä 53,9 55,3  53,7
Lämpövoima Venäjällä 19,2 17,4  16,1
Yhteensä 73,1 72,7 69,8
Sähköntuotantokapasiteetti, 31.12.2012
MW Suomi Ruotsi Venäjä Muut Yhteensä
Vesivoima 1 501 3 126 4 627
Ydinvoima 1 460 1 787 3 247
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 598 518 3 404 407 4 927
Lauhdevoima 1 481 297 1 778
Muut 0 94 2 96
Yhteensä 5 040 5 822 3 404 409 14 675
Lämmöntuotantokapasiteetti, 31.12.2012
 MW Suomi Ruotsi Venäjä Muut Yhteensä
Lämpö 2 804 3 772 13 396 2 459 22 431