Tekstin koko AA
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut
2012 2011 2010
Henkilöstö keskimäärin 10 600 11 010 11 156
Henkilöstö 31.12. 10 371 10 780 10 585
joista vakituisessa työsuhteessa 9 899 10 379 10 307
Lähtövaihtuvuus, % 12,0 13,7 -
Naisia henkilöstöstä, % 28 29 29
Naisia johtotehtävissä, % 35 34 27
Työterveyshuollon kustannukset,
euro/henkilö (1
580 560 501
Sairauspoissaolopäivät 74 188 69 654 (2 9 281 (3
Sairauspoissaoloprosentti 3,1 - -
Tapaturmataajuus (LWIF)(4, Fortumin henkilöstö 1,5 1,6 2,4
Tapaturmataajuus (LWIF)(4, urakoitsijat 3,8 3,2 5,0
Kuolemantapaukset 1 1 1
OHSAS 18001 -sertifioidut toiminnot
(% liikevaihdosta)
70 60 27
1) Sisältää Suomen
2) Sisältää Suomen, Ruotsin, Puolan ja Venäjän
3) Sisältää Suomen ja Ruotsin
4) Vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneet tapaturmat miljoonaa työtuntia kohti
Fortumin henkilöstötilastoja vuodelta 2012 toimintamaittain eriteltyinä
Suomi Ruotsi Venäjä Puola Muut maat
Henkilöstö vuoden lopussa 2 647 2 050 4 252 687 735
     miehiä 1 931 1 419 3 041 526 524
     naisia 716 631 1 211 161 211
Henkilöstö keskimäärin 2 698 2 068 4 299 807 728
Henkilöstökulut, 1000 euroa 221 048 192 751 83 375 17 747 40 633
Henkilöstökulut per henkilö, 1000 euroa 81,9 93,2 19,4 22,0 55,8