Tekstin koko AA
Taloudelliset tunnusluvut
Taloudelliset tunnusluvut
Milj. euroa tai kuten on merkitty 2012 2011 2010
Liikevaihto 6 159 6 161 6 296
Käyttökate 2 525 3 008 2 271
Vertailukelpoinen käyttökate 2 403 2 374 2 396
Liikevoitto 1 861 2 402 1 708
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 739 1 802 1 833
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto 1 409 1 769 1 300
Sijoitettu pääoma 19 598 17 931 16 124
Korollinen nettovelka 7 814 7 023 6 826
Nettovelka/käyttökate 3,1 2,3 3,0
Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate 3,3 3,0 2,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,0 14,8 11,6
Oman pääoman tuotto, % 14,3 19,7 15,7
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 558 1 408 1 222
    Ympäristö- ja
     turvallisuusinvestoinnit
63 82 91
Bruttoinvestoinnit osakkeisiin 16 74 27
Liiketoiminnan kassavirta 1 382 1 613 1 437
EU:n päästökaupan alaiset päästöt, milj. tonnia CO2 4,8 8,0 9,7
Myönnetyt päästöoikeudet EU:n päästökaupassa, milj. tonnia CO2 5,4 6,8 5,6
Yleishyödyllinen tuki yhteiskunnalle 5,8 4,6 5,2
Osakekohtaiset tunnusluvut
Euroa tai kuten merkitty 2012 2011 2010
Osakekohtainen tulos 1,59 1,99 1,46
Kassavirta/osake 1,56 1,82 1,62
Oma pääoma/osake 11,49 10,84 9,24
Osakekohtainen osinko 1,00 (1 1,00 1,00
Osinko/osakekohtainen tulos, % 62,9 (1 50,3 68,5
Efektiivinen osinkotuotto, % 7,1 (1 6,1 4,4
1) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle 9.4.2013
Rahavirrat eri sidosryhmille
Milj. euroa 2012 2011 2010
Lisäarvon tuottaminen
Tuotot asiakkailta Tuotteista ja palveluista asiakkailta saatavat tulot, rahoitustulot sekä toimintojen tai tuotantolaitosten myyntituotot  6 398 7 129 6 432
Ostot tavarantoimittajilta Käteismaksut raaka-aineiden, tavaroiden ja palveluiden toimittajille  -2 989 -3 272 -2 923
Fortumin tuottama lisäarvo  3 409 3 920 3 509
Lisäarvon jakautuminen
Korvaukset henkilöstölle Palkat, palkkiot ja muut henkilösivukulut  -556 -529 -507
Korvaukset rahoittajille ja osakkeenomistajille Sijoittajille maksetut osingot, korot ja muut rahoituskulut  -1 514 -1 431 -1 657
Julkinen sektori Maksettu tulovero, valmisteverot, tuki yhteiskunnalle ja lahjoitukset  -593 -728 -642
Jaettu sidosryhmille  -2 663 -2 688 -2 806
Jätetty liiketoiminnan kehittämiseen 746 1 232 703