Tekstin koko AA
Ympäristövastuun tunnusluvut
2012 2011 2010
Hiilidioksidipäästöt, miljoonaa tonnia 20,7 23,5 25,3
Rikkidioksidipäästöt, tonnia 19 800 24 900 20 700
Typenoksidien päästöt, tonnia 29 400 36 000 36 700
Hiukkaspäästöt, tonnia 16 000 16 600 16 800
ISO14001-ympäristösertifioidut toiminnot, % liikevaihdosta 95 95 86
Sähköntuotannon CO2-ominaispäästöt, g/kWh 171 192 189
5 vuoden keskiarvo EU:ssa, g/kWh 60 67 69
Energian kokonaistuotannon CO2-ominaispäästöt, g/kWh 177 192 196
5 vuoden keskiarvo, g/kWh 179 169 157
Polttoaineiden käytön kokonaishyötysuhde, % 64 67 68
5 vuoden keskiarvo, % 67 68 69
CO2-päästöttömän energian osuus sähköntuotannossa, % 68 65 66
Uusiutuvan energian osuus sähköntuotannossa, % 36 31 35
Uusiutuvan energian osuus lämmöntuotannossa, % 20 16 18
Primäärienergian kulutus, TWh 149 157 166
Kipsin hyötykäyttö, % 42 89 92
Tuhkan hyötykäyttö, % 51 52 59
Ympäristöluparikkomukset, kpl 12 20 21
Vedenotto, miljoonaa m3 3 679 3 853 3 860
josta jäähdytysvettä, miljoonaa m3 3 582 3 746 3 550
Lämpökuorma vesistöihin, TWh 17 21 23