Tekstin koko AA
Määräystenmukaisuus

SO8 Sakot ja seuraamukset lakien ja asetusten noudattamatta jättämisestä

Vuonna 2012 Puolassa oli kaksi tapausta, jotka johtivat sakkoihin. Tapaukset liittyivät harhaanjohtavaan viestintään energiatoimiston kanssa ja epäonnistumiseen täyttää myynnin minimikiintiö sähköpörssin kautta tapahtuvassa sähkön myynnissä. Näistä saadut sakot olivat yhteensä noin 4 060 euroa.

Venäjällä maksettiin sakkoja yhteensä noin 31 300 euroa liittyen indikaattorissa SO7 esitettyihin tuomioistuinratkaisuihin.