Tekstin koko AA
Järjestelmätehokkuus

EU11 Lämpövoimalaitosten keski­määräinen hyötysuhde

Fortumilla on konsernitason tavoite (>70 %) polttoaineiden käytön kokonaishyötysuhteelle viiden vuoden keskiarvona. Hyötysuhde vuonna 2012 oli 64,2 % (2011: 67,1 % ) ja viiden vuoden keskiarvo 66,9 % (2011: 68,3 %). Fortumin tavoiteasetanta perustuu nykyiseen tuotantorakenteeseen, suunniteltuun uuteen kapasiteettiin sekä Euroopassa että Venäjällä ja suunniteltuihin toimiin tehokkuuden parantamisessa ja joustavassa polttoaineiden käytössä.

Lue lisää: Tehokkuutta sähkön ja lämmön yhteistuotannolla >

EU12 Siirto- ja jakeluhäviöt ­prosentteina kokonaisenergiasta

Fortumin sähkönsiirto- ja jakeluhäviöt olivat vuonna 2012 yhteensä 1,4 TWh (2011: 1,4 TWh). Häviö on 3,3 % sähkönsiirron ja -jakelun kokonaismäärästä (2011: 3,3 %). Kaikelle verkostohäviöiden kompensointiin käytetylle sähkölle (hiilidioksidipäästötön sähkö) hankittiin alkuperätakuutodistukset.

Lue lisää: Sähkönjakeluun toimitusvarmuutta ja älykkyyttä >

Lue lisää: Prioriteettina häiriötön lämmönjakelu >