Tekstin koko AA
Markkina-asema

EC6 Toimintakäytännöt ja ostot paikallisilta toimittajilta

Fortum ostaa polttoaineita, tavaroita ja palveluita sekä kansainvälisiltä että paikallisilta toimijoilta. Merkittävä osa Fortumin hankinnoista kohdistuu investointeihin. Paikallisiksi ostoiksi Fortum luokittelee ostot niistä maista, joissa Fortumilla on operatiivista toimintaa. Suurimmat hankinnat ilman investointeja tehtiin Pohjoismaissa (1 612 miljoonaa euroa) ja Venäjällä (769 miljoonaa euroa).   

Polttoaineiden osuus ostojen hankintavolyymista oli noin 1 057 miljoonaa euroa. Fossiilisia polttoaineita ostimme noin 910 miljoonalla eurolla, biopolttoaineita noin 130 miljoonalla eurolla ja ydinpolttoainetta noin 20 miljoonalla eurolla.

Hankinnat 1) ilman investointeja 2011-2012
Milj. euroa 2012 2011
Pohjoismaat 1 612 1 903
Venäjä 769 692
Puola 161 148
Viro 36 64
Muut maat 99 44
Yhteensä 2 677 2 851
1) Sisältää polttoaineostot, sähköostot ja muut ostetut materiaalit ja palvelut.

Vuonna 2012 Fortumin investoinnit ilman yritysostoja olivat 1 558 miljoonaa euroa (2011: 1 408), josta 482 miljoonaa (2011: 278) oli hiilidioksidipäästöttömään tuotantoon. Investoinnit olivat yhteensä 25 % liikevaihdosta (2011: 22 %). Fortumin investoinneilla on merkittävä paikallinen vaikutus, koska ne luovat liiketoiminta- ja työmahdollisuuksia paikallisille toimittajille ja kehittävät paikallista infrastruktuuria. Suurimmat investoinnit tehtiin Venäjällä, 568 miljoonaa euroa (2011: 670), ja Ruotsissa 492 miljoonaa euroa (2011: 392). Investoinnit uusiutuviin energiamuotoihin olivat 429 miljoonaa euroa (2011: 247).

EC7 Paikalliset palkkauskäytännöt ja paikallisten osuus ylimmästä johdosta

Fortum rekrytoi paikallista henkilöstöä ilmoittamalla työpaikoista ja käyttämällä suorahakumenetelmiä. Ruotsissa ylimmästä johdosta 100 % on paikallisia. Suomessa ylimmässä johdossa on paikallisten lisäksi yksi puolalainen johtaja ja Venäjällä yksi saksalainen. Puolassa ainoa Vice President -tason johtaja on suomalainen.