Tekstin koko AA
Saatavuus ja toimintavarmuus

EU10 Varautuminen sähkön kysyntään pitkällä tähtäyksellä energian tuotantolähteittäin jaoteltuna

Fortum investoi parhaillaan merkittävästi uuteen energiantuotantokapasiteettiin sekä Venäjällä että Euroopassa. Venäjällä Fortum on sitoutunut 2,5 miljardin euron investointiohjelmaan, joka lisää sähköntuotantokapasiteettia 2 400 MW ja lämmöntuotantokapasiteettia 662 MW. Ohjelman aikataulun mukaan viimeiset yksiköt otetaan käyttöön vuonna 2014. Venäjän investointiohjelma perustuu pääosin maakaasuun, kun taas Euroopassa suunnitellut investoinnit (rakenteilla oleva sähköntuotanto noin 800 MW ja lämmön­tuotanto 225 MW) suuntautuvat pääasiassa CO2-päästöttömään tuotantoon.

Fortumin investointiohjelma Euroopassa >

Fortumin investointiohjelma Venäjällä >

Energiasektorin kehitys Euroopassa >

Sähkömarkkinoiden kehitys Venäjällä >