Tekstin koko AA
Kuljetukset

EN29 Merkittävät kuljetuksiin liittyvät ympäristövaikutukset

Fortum raportoi yhtiön omistaman autokaluston ja työntekijöiden käytössä olevien työsuhdeautojen kasvihuonekaasupäästöt. Vuonna 2012 Fortumin autojen hiilidioksidipäästöt olivat 2 300 tonnia. Fortum raportoi myös henkilöstönsä lentomatkojen hiilidioksidipäästöt ja kompensoi niitä vuosittain. Vuonna 2012 Fortumin lentomatkojen hiilidioksidipäästöt olivat 4 700 tonnia. Fortumin autojen ja lentomatkustuksen yhteenlasketut päästöt olivat 0,03 % kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärästä.

Kivihiilen, öljyn ja puupolttoaineiden merikuljetuksesta syntyneet epäsuorat päästöt on arvioitu karkeasti. CO2-päästöt olivat luokkaa 125 000 tonnia vuonna 2012, mikä on 0,5 % Fortumin kaikista kasvihuonekaasupäästöistä.

Polttoaineiden ja materiaalien kuljetus maanteitse ja rautateitse aiheuttaa SO2-, NOX- ja hiukkaspäästöjä. Fortumilla ei ole tarkkoja tietoja polttoaineen myyjien kuljetuskalustosta, eikä näitä päästöjä näin ollen voida laskea.

Meri-Porin kivihiililaitoksen läheisen saariston rakennuksissa havaittiin helmikuussa 2012 kivihiilipölyä, jonka alkuperää ei saatu yksilöityä. Fortum ja viereisen Tahkoluodon voimalaitoksen omistava Pohjolan Voima Oy vastasivat alueen puhdistuksesta. Yhtiöt käynnistivät yhdessä viranomaisten kanssa suunnittelun toimintatapojen kehittämiseksi ja vastaavien ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi.