Tekstin koko AA
Määräystenmukaisuus

EN28 Merkittävät ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomukset

Fortumin toiminnoissa Euroopassa ei ilmennyt vuonna 2012 merkittäviä ympäristöpoikkeamia tai luparikkomuksia (2011: 0). Venäjällä jätevesipäästöihin liittyvien lupaehtorikkomusten kokonaismäärä (12) väheni edellisestä vuodesta (20).

Venäjän jätevesilupaehtojen ylityksistä maksettujen sakkojen määrä laski yhteensä 1 000 euroon (2011: 2 000). Vuonna 2012 raportointia täsmennettiin vuonna 2011 kehitetyn yksityiskohtaisen ympäristöasioiden seurantajärjestelmän avulla. Järjestelmässä on tietoja päästöistä ja jätteistä, ympäristönäkökohdista ja -maksuista. Chelyabinsk CHP1-, CHP2- ja CHP3-voimalaitosten vedenkäsittelyjärjestelmiä parannettiin kehittämällä kemiallista käsittelyä, veden kierrätystä sekä vähentämällä ja erottamalla hiilituhkan käsittelyn vesivirtoja.

 

Ympäristöpoikkeamat divisioonittain vuonna 2012
Merkittävät ympäristö-poikkeamat ja lupaehtorikkomukset Tulipalot Vuodot, yli 100 litraa
Power 0 0 3
Heat 0 6 4
ESD 0 1 3
Russia 12 2 1
Muut 0 0 0
Fortum yhteensä 12 9 11