Tekstin koko AA
Tuotteet ja palvelut

EN26 Tuotteiden ja palveluiden käytönaikaisten ympäristövaikutusten vähentäminen

Fortum on rakentamassa hiiliniukkaa yhteiskuntaa tarjoamalla energiatuotteita ja -palveluita, joiden avulla ilmastonmuutosta voidaan hillitä myös muilla yhteiskunnan sektoreilla.

Vuonna 2012 kaikki Suomessa yksityisasiakkaille myyty sähkö oli CO2-päästötöntä ja tuotettiin vesi- ja tuulivoimalla. Vesi- ja tuulisähkön alkuperä varmennettiin eurooppalaisella sähkön alkuperätodistuksella tai Suomen luonnonsuojeluliiton EKOenergia-merkillä.

Vuonna 2012 kaikki sähkö Ruotsissa myytiin yhdessä ympäristöarvon kanssa. Asiakkaat voivat itse valita tuuli- ja vesivoimalla tuotetun sähkön yhdistelmän, jolla on myös Bra Miljöval -merkki, tai valita energianlähteekseen joko tuuli- tai vesivoimaa. Bra Miljöval -ympäristömerkki on Ruotsin luonnonsuojeluliiton perustama ja valvoma merkki. Täysin tuuli- tai vesisähkönä myytävä sähkö perustuu eurooppalaiselle sähkön alkuperä­todistukselle. Asiakkaat, jotka eivät itse valitse ekosähköä, saavat ydinvoimalla tuotettua sähköä, joka on tuotanto­vaiheessa hiilidioksidipäästötöntä. Fortum Enkel -sähkötuotteeseen sisältyy Bra Miljöval -ympäristömerkittyä tuuli- ja vesivoimaa.

Suomessa ja Ruotsissa Fortumin hiilineutraali lämpötuote tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden vaikuttaa hiilidioksidipäästöihinsä. Yritykset voivat siten kompensoida lämmönkäytöstään syntyneitä hiilidioksidipäästöjä ostamalla kansainvälisiä päästövähennysyksiköitä.

Vaikutusten lieventämisen laajuutta voidaan arvioida olettamalla, että kaikella Fortumin myymällä sähköllä (13 TWh vuonna 2012) olisi ollut keskimääräisen pohjoismaisen sähkön hiilidioksidin ominaispäästöt. Näin laskettuna hiilidioksidipäästöjä olisi aiheutunut noin 1,4 miljoonaa tonnia. Fortumin hiilidioksidipäästöttömän sähkön myynnistä ei aiheutunut kasvihuonekaasupäästöjä.

EN27 Tuotteiden ja pakkausmateriaalien kierrätys ja uudelleenkäyttö

Ei koske Fortumia.