Tekstin koko AA
Yleiset

EN30 Ympäristönsuojelukustannukset ja ympäristöinvestoinnit

EHS-kustannukset

Fortumin ympäristö-, terveys- ja turvallisuus (Environmental, Health and Safety, EHS) kustannukset (eli EHS-investoinnit ja käyttökustannukset) syntyvät toimenpiteistä, joiden tarkoitus on hallita ja vähentää Fortumin toimintojen ympäristövaikutuksia tai parantaa toiminnan turvallisuutta.

EHS-kustannukset voivat olla pakollisia lainsäädännön tai lupaehtojen perusteella tai vapaaehtoisia. Mukaan lasketaan myös ympäristömyönteisiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät kustannukset.

Vuonna 2012 Fortumin investoinnit ympäristöön ja turvallisuuteen olivat yhteensä 63 miljoonaa euroa (2011: 82). Investoinnit liittyivät pääasiassa terveyden ja turvallisuuden parantamiseen, ilmansuojeluun sekä patoturvallisuuteen. Ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät käyttökustannukset olivat 62 miljoonaa euroa (2011: 89). Kustannuksiin on laskettu mukaan muun muassa ympäristönsuojelulaitteiden ja -järjestelmien käyttö ja kunnossapito, päästö- ja ympäristöseuranta, saastuneen maaperän puhdistaminen, biodiversiteetin ylläpito ja kehittäminen, EHS-asioiden hallintajärjestelmien kehittäminen, ympäristövaikutusten hallinnan parantamiseen liittyvä tutkimus- ja kehitystyö sekä tarvittavat ympäristövaikutusten arviointiselvitykset ja lupahakemukset.

Luvut ovat suuntaa-antavia, sillä EHS-kustannusten ja -investointien laskentaperusteet eivät ole vielä täysin yhteneviä koko Fortumin osalta. Vuonna 2011 EHS-kustannusten kirjanpitoon ja raportointiin kehitettiin ohjeistus EHS-kustannuskategorioiden, EHS-investointien ja oman työn kustannusten selventämiseksi.

EHS-käyttökustannukset vuonna 2012, milj. euroa
Ympäristötutkimukset 24,4
Terveys ja turvallisuus 11,1
EHS-asioiden hallinta 7,9
Ilmansuojelu 6,1
Jätehuolto 4,0
Maaperän ja vesien suojelu ja puhdistaminen 2,3
Jätevesien käsittely 2,2
Muut ympäristönsuojelutoimenpiteet 2,1
Ympäristöperusteiset korvaukset ja sakot 1,8
Ympäristömyönteisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen 0,3
Yhteensä 62,2

Ympäristövastuu

Ympäristövastuu aiemmista toiminnoista liittyy rakennusten ja rakennelmien purkamiseen saastuneilta maa-alueilta. Pääosa varauksista tultaneen käyttämään seuraavan kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2012 varauksia oli yhteensä 12 miljoonaa euroa ympäristövahinkoihin liittyvien tulevien korjauskustannusten varalle.

Fortumilla on jaettu patovastuu­vakuutusohjelma, joka korvaa patovahinkoja Ruotsissa 9 miljardiin kruunuun asti.

Ydinvoimaan liittyvät varaukset on esitetty Tilinpäätöksessä 2012.