Tekstin koko AA
Arvoa sidosryhmille

Viemällä hiiren alla olevan kuvan päälle saat näkyviin lisätietoja Fortumin toiminnan suorista ja epäsuorista taloudellisista vaikutuksista eri sidosryhmille.

 

 

 • Fortum tarjoaa sähköä, lämpöä, jäähdytystä ja kaupunkikaasua sekä asiantuntijapalveluita
 • Fortumilla on 1,2 miljoonaa yksityis- ja yritysasiakasta ja 1,6 miljoonaa sähkönsiirtoasiakasta Pohjoismaissa. Sähkön tukkumarkkina-asiakkaita Venäjällä.
 • Kaukolämpöasiakkaita on kahdeksassa maassa ja kymmenissä kaupungeissa
 • Fortum tuntee markkinat, joilla toimii, ja kehittää kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita asiakkailleen
 • Fortumin tarjoamat palvelut ja ympäristömyönteiset tuotteet auttavat parantamaan energiatehokkuutta ja vähentämään sekä kustannuksia että päästöjä
 • Fortum kehittää älykästä sähköverkkoa kestävän yhteiskuntasuunnittelun tueksi
 • Toiminta keskittyy Pohjoismaiden, Venäjän ja Itämeren alueille
 • Fortum työllistää keskimäärin 10 600 (11 010) henkilöä
 • Naisten osuus henkilöstöstä 31.12. oli 28 (29) %
 • Fortum kehittää henkilöstönsä osaamista ja suorituskykyä osaamis- ja johtamiskoulutuksilla sekä tehtäväkierrolla
 • Palkat ja palkkiot vaikuttavat yksityiseen kuluttamiseen ja henkilöstön maksamat verot yhteiskunnallisen hyvinvoinnin tuottamiseen
 • Fortumin tulo-  ja valmisteverot olivat 587 (721) miljoonaa euroa
 • Tukea yhteiskunnalle noin jaettiin 5,8 (4,6) miljoonaa euroa
 • Fortum lahjoitti yliopistoille noin 0,8 (2,8) miljoonaa euroa
 • Fortum tukee yhteiskunnallista kehittymistä ja hyvinvointia maksamalla veroja ja sosiaalikuluja
 • Fortum tukee energia-alan luonnontieteellistä, taloustieteellistä ja teknillistieteellistä tutkimusta
 • Fortum jalostaa luonnon energialähteitä sähköksi ja lämmöksi
 • Fortum ostaa polttoaineita, tavaroita ja palveluita sekä paikallisilta että kansain­välisiltä toimijoilta
 • Fortum ostaa tavaroista ja palveluista noin puolet Euroopassa toimivilta toimittajilta
 • Uraani, kaasu ja valtaosa hiilestä hankittiin vuonna 2012 Venäjältä
 • Yhteistyö luo toimittajille työpaikkoja sekä avaa liike­toimintamahdollisuuksia pohjoismaisilla, Baltian, Puolan ja Venäjän markkinoilla
 • Yhteistoiminta sekä verkosto-­ ja kumppanuussuhteet kasvattavat Fortumin osaamispääomaa, mahdollistavat laajan hankepohjan ja tukevat T&K-hankkeiden onnistunutta läpivientiä
 • Yhteistyö luo toimittajille työpaikkoja sekä avaa liiketoimintamahdollisuuksia pohjoismaisilla, Baltian, Puolan ja Venäjän markkinoilla
 • Yhteistoiminta sekä verkostoja kumppanuussuhteet kasvattavat Fortumin osaamispääomaa, mahdollistavat laajan hankepohjan ja tukevat T&K-hankkeiden onnistunutta läpivientiä
 • Suurin osa kasvuinvestoinneista tehtiin  Russia- ja Heat-divisioonissa
 • Euroopassa suunnitelluista investoinneista lähes kaikki suuntautuvat CO2-päästöttömään tuotantoon
 • Kunnossapito, tuottavuus ja lainsäädännön edellyttämät investoinnit olivat 848 (635) miljoonaa euroa
 • Kasvuinvestoinnit olivat 588 (712) miljoonaa euroa
 • Tutkimus- ja kehitysmenot olivat 41 (38) miljoonaa euroa
 • Fortumin näkemyksen mukaan tulevaisuuden energiajärjestelmän tulee perustua CO-päästöttömään sähköntuotantoon ja energia­tehokkuuteen
 • Fortumin investoinnit kehittävät mm. turvalli­suutta, tuotantokapasiteettia, energia­tehokkuutta, paikallista infrastruktuuria ja sähkönsiirron luotettavuutta
 • Fortumin investoinnit luovat liiketoiminta­mahdollisuuksia sekä työpaikkoja palvelun- ja tavarantoimittajille
 • 124 451 (104 517) osakkeenomistajaa, Suomen valtio omistaa Fortumista 50,76 %
 • Osinkoja maksettiin 888 (888) miljoonaa euroa.
 • Noin 70 % osingoista maksettiin suomalaisille ­osakkeenomistajille
 • Fortumin osakkeen kokonaistuotto on ylittänyt eurooppalaisten verrokkiyhtiöiden tuoton viimeisen viiden vuoden aikana
 • Valtio-omisteisten osakkeiden osinko­tuotolla on vaikutusta sekä lyhyt- että pitkäaikaiseen sosiaaliseen hyvinvointiin
Fortum_sustiskaavio_17,5x20_1401_150dpi.jpg