Tekstin koko AA
Fortum ja verotus

Fortumin periaatteiden mukaista on maksaa verot jokaisen konserniyhtiönsä tuloksesta, tuotannosta, työllistämisestä ja kiinteistöistä kunkin maan paikallisten säännösten mukaan.

Fortum toimii osakkeenomistajiensa intressien mukaisesti ja ottaa huomioon verotukselliset näkökulmat:

  • huolehtimalla Fortumin kokonaisstrategiaa tukevista menettelyistä,
  • varmistamalla, että veroasioiden hoito on voimassa olevien lakien ja säännösten mukaista sekä
  • kiinnittämällä erityistä huomiota avoimeen, oikeaan ja ajallaan veroviranomaisille ja sijoittajille annettavaan säännösten mukaiseen tietoon.

Fortumin tavoitteena on hoitaa veroasiat tarkoituksenmukaisesti verotuksen minimoinnin sijaan. Verotukselliset näkökohdat otetaan huomioon päätöksiä tehtäessä ja ne voivat vaikuttaa esimerkiksi toimintojen sijoitusmaan valintaan. Fortumin periaatteena on keskittää konsernitoimintojaan EU-maihin ja välttää veroparatiiseja. Fortumilla on osakkeenomistuksia kahdessa veroparatiisiyhtiössä, vakuutusteknisistä syistä kokonaan omistetussa captive-vakuutusyhtiössä Guernseyllä ja osuus tutkimus- ja kehityssijoituksia tekevässä Nature Elements Asia Renewable Energy and Cleantech Fund L.P.:ssä, joka sijaitsee Cayman-saarilla. Molempien yhtiöiden tulot verotetaan Fortumin osalta normaalisti Suomessa.

Vuonna 2012 Fortum käynnisti kaksi verovalitusprosessia. Ruotsissa tehtiin verovalitus korkojen vähennysoikeudesta laskettaessa verotettavaa tuloa ja Belgiassa rahoitusyhtiön verotuksesta. Valituksiin odotetaan ratkaisua vuoden 2015 kuluessa. Asiasta kerrotaan tarkemmin Tilinpäätöksen 2012 puolella.

Vuonna 2012 Fortumin kokonaisverokanta oli 29,0 % (562 miljoonaa euroa). Fortumin tilikaudelta maksettavien tuloverojen osuus tästä oli 203 miljoona euroa.

Tilikaudelta maksettavat verot, 2011-2012
Milj. euroa Suomi Ruotsi Venäjä Puola Viro Norja Muut maat Yhteensä
2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
Tuloverot1) 97 105 93 154 1 -1 2 1 1 0 0 0 9 26 203 285
Tuotantoverot 49 68 140 142 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 193 213
Työnantajamaksut 4 3 28 27 4 3 1 1 1 1 2 2 1 2 41 39
Kiinteistöverot 12 12 86 87 19 14 5 5 0 0 1 1 2 2 125 121
162 188 347 410 26 18 9 8 2 1 3 3 13 30 562 658
1) Tuloverot sisältävät kauden verotettavaan tuloon perustuvat kuluksi kirjatut verot sekä edellisten tilikausien tuloverojen oikaisut.
Taulukko ei sisällä tulleja, vakuutusmaksuveroja, vähennyskelvottomia arvonlisäveroja, tukia ja sosiaalimaksuihin liittyviä eläkemaksuja
Tilikaudelta tilitettävät verot, 2011-2012
Milj. euroa Suomi Ruotsi Venäjä Puola Viro Norja Muut maat Yhteensä
2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
Palkkaverot 54 54 41 39 10 10 4 3 1 1 3 2 4 4 117 113
Arvonlisäverot myynnit 543 523 767 884 324 222 60 52 14 24 50 59 46 40 1 804 1 804
Arvonlisäverot hankinnat 488 594 608 769 328 277 51 47 18 19 38 40 69 40 1 600 1 786
Valmisteverot 156 157 166 178 0 0 0 0 0 0 33 33 2 0 357 368
Lähdeverot 39 40 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 40 41
1 280 1 368 1 582 1 870 662 509 116 103 33 44 124 134 121 84 3 918 4 112