Tekstin koko AA
Energianjakelun luotettavuuden varmistaminen

Energian toimitusvarmuus on Fortumille ensisijaisen tärkeää. Jakeluverkon kehittämisessä otamme huomioon sekä asiakkaiden tarpeet että pitkän aikavälin kestävän yhteiskuntasuunnittelun.

Fortum omistaa ja käyttää sähkön alue- ja jakeluverkkoja sekä toimittaa sähköä kaikkiaan noin 1,6 miljoonalle asiakkaalle Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Yhtiön sähköverkon pituus on yhteensä noin 156 000 kilometriä eli melkein neljä kertaa maapallon ympäri.

Tammikuussa 2013 Fortum käynnisti sähkönsiirtoliiketoiminnan tulevaisuuden vaihtoehtojen selvittämisen. Tarkasteltavien vaihtoehtojen joukossa on myös  sähkönsiirtoliiketoimintojen myynti. Fortum arvioi saattavansa tarkastelun  päätökseen vuoden 2013 kuluessa.

Sähköverkon lisäksi Fortum omistaa ja käyttää noin 1 400 km kaukolämpöverkkoa Suomessa, 2 400 km Ruotsissa, 860 km Puolassa, 300 km Baltian maissa ja 480 km Venäjällä. Lisäksi Fortum omistaa Tukholmassa maailman laajimman, 204 kilometriä käsittävän kaukokylmäverkon, jonka kapasiteetti on 350 MW.