Tekstin koko AA
Prioriteettina häiriötön lämmönjakelu

Kaukolämmön häiriötön saatavuus on varsinkin pohjoisen kylmissä olosuhteissa tärkeää. Fortum parantaa jatkuvasti kaukolämpöverkkonsa luotettavuutta korjaamalla säännöllisten kunnossapitotöiden yhteydessä havaittuja vikoja sekä investoimalla tarvittaessa uuteen verkkoon.

Eri syistä johtuvien keskeytysten takia kaukolämpöasiakas on Pohjoismaissa keskimäärin vain noin 1−2 tuntia vuodessa ilman lämmöntoimitusta. Keskeytyksistä noin puolet aiheutuu verkon vaurioista ja niiden korjaustöistä ja puolet muista syistä, kuten verkon perusparannustöistä sekä uusien asiakkaiden liittämisestä kaukolämmön piiriin. Pääsääntöisesti uudet liittymät ja kaukolämpöverkon haaroitukset pystytään tekemään lämmönjakelua katkaisematta.

Jakelukeskeytyksiä aiheuttavat korjaustyöt pyritään ajoittamaan lämmityskauden ulkopuolelle.

Lämpöhäviöt haasteena Venäjällä

Venäjällä Fortum tuottaa yli 90 % Tjumenin, Tšeljabinskin, Tobolskin ja Ozerkin kaupunkien kaukolämmön tarpeesta. Fortum pyrkii rakentamaan toiminta-alueensa kaupunkeihin nykyaikaisia ja energiatehokkaita lämmönjakelujärjestelmiä. Kaukolämpöverkon lämpöhäviöitä voidaan vähentää kunnostustoimilla jopa 20−30 %.

Fortum jatkoi vuonna 2012 Tšeljabinskin kaukolämpöverkkojen infrastruktuurin nykyaikaistamista. Kaupungin lämmönsiirtoverkosto muutetaan kehämäiseksi entisen säteittäisen verkon sijaan. Nykyaikaisen lämmönjakelujärjestelmän kehittäminen jatkui myös Tjumenissa.

Etäluettavia mittareita myös lämpöverkkoon

Etäluettavat mittaus- ja säätöjärjestelmät tarjoavat myös lämpöverkkoasiakkaille mahdollisuuden vaikuttaa omaan lämmönkulutukseensa. Etämittareilla mittaustiedot saadaan reaaliaikaisesti ja lämmönkulutuksen seuranta on tehokkaampaa.

Kaikki Fortumin kaukolämpöasiakkaat Suomessa ovat olleet etäluennan piirissä vuoden 2010 alusta alkaen. Myös Ruotsissa ja Latviassa suurin osa asiakkaista on etäluennan piirissä. Latviassa Jelgavassa aloitettiin automaattisten etämittareiden asennus vuonna 2012.