Tekstin koko AA
Sähkönjakeluun toimitusvarmuutta ja älykkyyttä

Sähkönjakelun luotettavuus on yhä tärkeämpää paljon sähköä käyttävässä yhteiskunnassa. Sekä kuluttajien että yhteiskunnan tarpeet edellyttävät myös älykkyyden lisäämistä sähköverkkoon.

Fortum investoi jatkuvasti sähköverkon uudistamiseen, kunnossapitoon ja toimitusvarmuuteen. Vuonna 2012 Distribution-liiketoiminta-alueen investoinnit Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa olivat yhteensä 324 miljoonaa euroa. Suurin osa näistä investoinneista kohdistui etäluettaviin mittareihin, maakaapeleihin, ilmajohtoihin sekä sähköasemiin, jotka toimivat sähkönjakelun solmupisteinä. Myös verkon kriittisten osien verkostoautomaatiota on lisätty.

Tavoitteena sähkökatkojen lyhentäminen ja vähentäminen

Fortum pyrkii sähköverkkoinvestoinneillaan lisäämään verkon älyä sekä vähentämään ja lyhentämään sähkökatkoja. Vuonna 2012 sähkökatkon keskimääräinen kesto asiakasta kohden (SAIDI) oli Fortumin sähköverkossa 103 minuuttia, ja yksittäisen sähkökatkon keskimääräinen pituus (CAIDI) oli 61 minuuttia. Vuodelle 2013 Fortum on asettanut SAIDI-tavoitteekseen < 110 minuuttia.

Fortum keskittyy verkon säävarmuuden kehittämiseen. Sähköverkon maakaapelointi yleistyy koko ajan, ja se on Fortumin ensisijainen tapa rakentaa uutta verkkoa.

Suomessa Fortum käynnisti vuonna 2011 raivonneen, laajoja tuhoja aiheuttaneen talvimyrskyn jälkeen VahvaVerkko-hankkeen, jonka tavoitteena on parantaa sähkönjakelun luotettavuutta nopeutetusti ja saattaa vuoden 2014 loppuun mennessä säävarman sähkönjakelun piiriin Suomessa noin 90 000 Fortumin asiakasta nykyisen 200 000 lisäksi. Pitkän aikavälin päämääränä on puolittaa Suomessa sähkökatkojen määrä ja kaksinkertaistaa säävarman sähköverkon piirissä olevien asiakkaiden määrä vuoteen 2020 mennessä.

Ruotsissa jatkettiin SäkraNät-investointiohjelman toteuttamista. Hanke on perustettu Gudrun-talvimyrskyn jälkeen vuonna 2006. Alun perin sillä tähdättiin taajamien ulkopuolella asuvien Fortumin asiakkaiden sähkökatkojen puolittamiseen viidessä vuodessa. Tavoite saavutettiin vuonna 2010, mutta ohjelmaa jatketaan edelleen. Vuoden 2012 aikana Fortum lisäsi toimenpiteitä Hälsinglandin alueella Keski-Ruotsissa, jossa sähköverkko kärsi loppuvuoden 2011 myrskyjen aikana pahimmat vauriot.

Etäluettavat mittarit tuovat verkkoon älykkyyttä

Älykäs sähköverkko parantaa sähkönkäyttäjien mahdollisuuksia vaikuttaa omaan energiankulutukseensa. Käytännössä tämä tarkoittaa joustavaa, kulutuksen vaihteluihin mukautuvaa sähkönsiirtoa. Fortum asentaa parhaillaan etäluettavia, älykkäitä sähkömittareita sähköverkkoasiakkailleen Suomessa. Tavoitteena on asentaa uudet mittarit noin 620 000 asiakkaalle vuoden 2013 loppuun mennessä. Vuoden 2012 loppuun mennessä mittarit oli asennettu jo 434 000 asiakkaalle.

Ruotsissa Fortum on asentanut uudet etäluettavat älymittarit kaikille asiakkailleen vuonna 2009. Norjassa uusien mittareiden asentaminen on suunniteltu alkavaksi vuonna 2014. Kaiken kaikkiaan 100 000 Fortumin sähköverkkoalueella olevaa kotitaloutta ja pienyritystä liitetään uuteen järjestelmään vuoteen 2016 mennessä.