Tekstin koko AA
Kaukolämmöllä energiatehokkuutta

Kaukolämpö sekä sähkön ja lämmön yhteistuotanto ovat osoittautuneet avainratkaisuiksi Euroopan energiatehokkuustavoitteiden saavuttamisessa.

Uusien investointien toteuttamiseksi ja paremman energiatehokkuuden saavuttamiseksi tarvitaan tehokkaita kannustinmekanismeja. Tavoitteena tulisi olla kilpaillut, paikalliset lämpömarkkinat, joilla kaukolämpö olisi yksi vaihtoehto muiden lämmitystapojen, kuten sähkön, lämpöpumppujen sekä erillisten puulla, pelleteillä tai kaasulla toimivien lämmityskattiloiden joukossa.

Suurin osa Itä-Euroopan kaukolämpöjärjestelmistä on peruskorjauksen tarpeessa. Monissa maissa käydäänkin jatkuvaa poliittista keskustelua parhaista lämpömarkkinamalleista sekä kaukolämmön hinnoittelusta. Fortum on tutkinut ja vertaillut eri puolella Eurooppaa sovellettuja sääntelykäytäntöjä. Arvioinnin tuloksena on selvää, että kaukolämpöyhtiölle tulisi tarjota tehokkaita ja asianmukaisia taloudellisia kannustimia kilpailukykyisen kaukolämmön tukemiseksi ja lämmönjakelun varmistamiseksi. Vuonna 2012 Fortum on osallistunut keskusteluihin lukuisten yleiseurooppalaisten ja paikallisten organisaatioiden kanssa kaukolämmön ja CHP:n kehityksestä.