Tekstin koko AA
Vesivoima säästää niukkoja luonnonvaroja

Vesivoima on perinteisin ja merkittävin uusiutuvan energian muoto maailmanlaajuisesti. Fortumin vuosittaisesta sähköntuotannosta noin kolmannes on vesivoimaa.

Hiilidioksidipäästötön ja uusiutuva vesivoima on yksi tärkeimmistä keinoista hillitä ilmastonmuutosta ja säästää niukkoja luonnonvaroja. Vesivoiman energia on peräisin auringon aikaansaamasta veden jatkuvasta kiertokulusta.

Sähköjärjestelmään tarvitaan säätövoimaa

Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla vesivoima on tärkein sähköntuotantoa ja
-kulutusta tasapainottava tuotantomuoto. Muut uusiutuvan energian muodot, kuten tuuli- ja aurinkovoima, tarvitsevat vesivoimaa säätövoimakseen. Vesivoima soveltuu erityisesti kaikkein nopeimpaan säätöön, koska vesivoimalaitokset voidaan käynnistää tai pysäyttää nopeasti. Varastoaltaiden vesivarojen avulla tuotanto voidaan siirtää hetkeen, jolloin sähkönkulutus on suurinta. Vesivoiman avulla voidaan hallita myös sähköverkossa tapahtuvia äkillisiä häiriötilanteita.

Kolmannes Fortumin sähköntuotannosta vesivoimaa

Vuonna 2012 vesivoimatuotantomme oli Pohjoismaissa 25,2 TWh eli 34 % yhtiön sähköntuotannosta. Osuus vaihtelee vuosittain vesitilanteen mukaan.

Fortumilla on Pohjoismaissa vesivoiman tuotantokapasiteettia noin 4 600 MW. Vuoden 2012 lopussa omistimme Ruotsissa ja Suomessa kokonaan tai osittain 191 vesivoimalaitosta. Teholtaan suurimmat voimalaitokset sijaitsevat Keski-Ruotsin Dalälven-, Indalsälven- ja Ljusnan-joissa ja Suomen Oulujoessa, Kemijoessa ja Vuoksessa.

Vuoden 2012 ja alkuvuoden 2013 aikana myimme 100 pientä vesivoimalaitosta Suomessa ja Ruotsissa. Myytyjen pienvesivoimalaitosten kapasiteetti oli yhteensä 102 MW, mikä vastaa yhteensä noin 2 % Fortumin koko vesivoimakapasiteetista. Luovuimme pienistä vesivoimalaitoksista keskittääksemme resurssimme suuren kokoluokan vesivoimaan. Vuonna 2012 jatkoimme myös valmisteluja vesivoiman käyttöoikeuksien tarjouskilpailua varten Ranskassa.

Kaaviot_2012_450px_FI_1401_150dpi12.jpg 

Vesivoiman perusparannukset vuonna 2012

Nykyisen vesivoimakapasiteetin perusparannusohjelmamme jatkui vuonna 2012, jolloin aloitettiin monivuotinen perusparannushanke Pyhäkosken voimalaitoksella Suomessa. Ruotsissa peruskorjattiin muun muassa Gammelängen ja Långån voimalaitoksia. Peruskorjauksilla voidaan parantaa vesivoimalaitosten hyötysuhdetta ja lisätä niiden turvallisuutta sekä pienentää ympäristöriskejä nykyaikaisen, ympäristömyönteisemmän tekniikan ansiosta. Vuonna 2012 toteutetuilla perusparannuksilla aikaansaatiin 9,5 MW lisätehoa, ja vuosittainen vesivoimatuotannon lisäys on noin 9,1 GWh.