Tekstin koko AA
Ydinvoimalla tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä

Ydinvoimalla tuotetaan sähköä ilmastomyönteisesti ja turvallisesti. Ydinvoimalla on keskeinen asema Fortumin energiantuotannossa. 

Ydinvoiman osuus maailman sähköntuotannosta oli 13 % ja EU:ssa 28 % vuonna 2010. Alan uusinvestoinnit ovat edenneet hitaasti erityisesti Euroopassa Fukushiman onnettomuuden ja talouskriisin takia. Vaikka eräät yksittäiset maat ovat luopumassa ydinvoimasta, uskomme sen säilyttävän asemansa maailmanlaajuisesti. Hiilidioksidipäästöttömällä ydinvoimalla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Ydinvoiman tehokkuutta voitaisiin tulevaisuudessa vielä parantaa merkittävästi sähkön ja lämmön yhteistuotannossa.

Fortumin ydinvoima

Vuonna 2012 Fortumin ydinvoimatuotanto oli 23,4 terawattituntia (TWh) eli 32 % yhtiön sähköntuotannosta. Suomessa omistamme Loviisan voimalaitoksen lisäksi 26,6 %:n osuuden Olkiluodon kahdesta reaktorista sekä 25 %:n osuuden rakenteilla olevasta kolmannesta reaktorista. Ruotsissa Fortumilla on 22 %:n osuus Forsmarkin ja 43 %:n osuus Oskarshamnin voimalaitoksen tuotannosta. Ydinvoimakapasiteettia Fortumilla on yhteensä 3 247 MW.

 

Käytettävyys ja turvallisuus

Vuonna 2012 Loviisan ydinvoimalaitoksemme käytettävyyttä kuvaava käyttökerroin oli kansainvälisesti hyvä, 87,4 %. Edellisvuosiin verrattuna käytettävyys oli kuitenkin alhaisempi, mikä johtui ykkösyksikön laajasta, kerran kahdeksassa vuodessa tehtävästä vuosihuollosta sekä kolmesta tuotantokatkoksesta käyttöjakson aikana. Loviisan voimalaitos tuotti 7,61 TWh sähköä, mikä oli noin 10 % Suomen sähköntuotannosta. Laitoksella kirjattiin vuoden aikana kolme poikkeuksellista turvallisuuteen vaikuttavaa tapahtumaa (INES 1 -luokka kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n käyttämällä asteikolla). Tapahtumista ei ollut vaaraa ihmisille, ympäristölle tai laitokselle. IAEA:n määritelmän mukaan INES 1 -luokan tapahtumat eivät vaaranna turvallisuutta, mutta kuitenkin osoittavat puutteita turvallisuuteen vaikuttavissa tekijöissä.

Käytettävyys osaomisteisissa ydinvoimalaitoksissa oli hyvä lukuun ottamatta Oskarshamn 1:tä ja Oskarshamn 3:a. Pitkittyneet korjaustoimet Oskarshamn 1:llä jatkuivat, ja laitos oli koko vuoden pois tuotannosta.

Ruotsin ydinturvallisuusviranomainen (SSM) päätti joulukuussa vahvistaa Oskarshamnin ydinvoimalaitoksen valvontaa asettamalla laitoksen erityistarkkailuun. Voimalaitoksella on aloitettu toiminnan parantamiseen tähtäävä ohjelma.

Modernisoinnit ja tehonkorotukset jatkuivat

Loviisan voimalaitoksen korkeapaineturbiinit on päätetty modernisoida vuosina 2014−2017. Modernisoinnin myötä laitoksen sähköteho kasvaa yhteensä noin
24 MW. Varmistamme hankkeella laitosyksiköiden luotettavan sähköntuotannon niiden käyttöiän loppuun saakka.

Tehonkorotuksiin liittyvät hankkeet jatkuivat Forsmarkin ja Oskarshamnin ydinvoimalaitoksilla. Forsmark 2:n suunnitellun tehonkorotuksen koekäyttöjakso siirtyi kevääseen 2013. Oskarshamn 3:n tehonkorotuksen koekäyttöohjelma vietiin suunnitellusti päätökseen vuoden 2012 loppuun mennessä. Tehonkorotuksen jälkeen Oskarshamn 3:sta tuli maailman suurin kiehutusvesilaitos, teholtaan 1400 MW. Oskarshamn 2:n modernisointi- ja tehonkorotushankkeessa keskityttiin vuosina 2013 ja 2015 tehtävien laitosmuutosten suunnitteluun.

TVO:n Olkiluodon ydinvoimalan tehoa korotettiin ja turvallisuutta parannettiin vuosina 2010-2012. Sähköntuotantokapasiteetti kasvoi Olkiluoto 1 ja 2 -yksiköissä noin 20 MW yksikköä kohti.