Tekstin koko AA
Ydinjätteen loppusijoitus

Suomessa ja Ruotsissa ydinjätteen tuottajat ovat vastuussa ydinjätehuollosta ja loppusijoituksesta sekä niihin liittyvistä kustannuksista.

Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen käytännön toteutuksesta huolehtii Posiva Oy, jonka Fortum ja Teollisuuden Voima Oyj omistavat. Käytetty ydinpolttoaine sijoitetaan Olkiluodon loppusijoitustilaan Eurajoelle. Posiva Oy jätti loppusijoituslaitosta koskevan rakentamislupahakemuksen työ- ja elinkeinoministeriölle vuoden 2012 lopussa. Valmius loppusijoitustoiminnan aloittamiseen on arvioitu olevan noin vuonna 2020.

Ruotsissa Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) huolehtii nykyisten laitosten käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta. Yhtiön maaliskuussa 2011 jättämä loppusijoitustilan ja kapselointilaitoksen rakentamista koskeva lupahakemus on viranomaisten käsiteltävänä. Loppusijoitustilaa suunnitellaan Forsmarkiin.