Tekstin koko AA
Ydinvoiman turvallisuuden kehittäminen

Ydinvoiman turvallisuuden kehittäminen perustuu tekniikan ja toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Ydinturvallisuus on oleellinen osa Fortumin tutkimus- ja kehitystoimintaa vastaten yli puolta tutkimus- ja kehitysmenoistamme.

Ydinturvallisuus ja erityisesti valmiudet äärimmäisten ulkoisten tapahtumien varalta nousivat keskustelun aiheeksi Fukushiman onnettomuuden jälkeen vuonna 2011. Sen myötä Euroopan unioni käynnisti ydinvoiman turvallisuusarvioinnit, niin sanotut stressitestit, joiden rinnalla on tehty myös kansallisia selvityksiä. Euroopan komissio julkaisi ydinvoiman stressitestejä koskevan loppuraporttinsa lokakuussa 2012. Turvallisuusarviointien mukaan Fortumin ydinvoimalaitoksilla Suomessa ja Ruotsissa ulkoisiin tapahtumiin liittyvät suunnitteluperusteet ovat oikeat.

Suomessa Säteilyturvakeskus (STUK) luovutti joulukuussa 2012 kansallisen toimintasuunnitelmansa Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten ryhmälle, ENSREGille (European Nuclear Safety Regulators Group). Loviisan voimalaitokselle suunnitellut toimenpiteet voidaan toteuttaa vuotuisten investointiohjelmien puitteissa. Tärkeimmät kehityskohteet liittyvät merivedestä riippumattomien jäähdytystornien suunnitteluun ja tulvasuojelun parantamiseen erittäin epätodennäköisen poikkeuksellisen korkean merivedenpinnan varalta.

Ruotsissa Oskarshamnin ja Forsmarkin laitokset ovat esittäneet suunnitelmansa turvallisuuden parantamiseksi säteilyturvallisuusviranomaiselle. Viranomaiset tulevat edellyttämään laitoksilta muun muassa riippumatonta hätäsyöttövesijärjestelmää ja voimakkaampaa keskittymistä laitosten ikääntymisen analysointiin.

Ydinturvallisuuden jatkuva parantaminen

Kehitämme ydinvoimalaitostemme turvallisuutta jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Vuonna 2012 Loviisan voimalaitoksen teknisiin turvallisuusparannuksiin kuuluivat muun muassa ykkösyksikön ulospuhallusventtiilin vaihto, paineistimen ruiskutusjärjestelmän uusinta sekä tulvariskiä pienentävä merivesijärjestelmän sulkuluukkumuutos.

Fortumin ydinvoimaan liittyvän tutkimus- ja kehitystoiminnan tavoitteena on taata ensiluokkainen ydinturvallisuus ja ydinjätteen hallinta sekä hyvä polttoaineen käytön hyötysuhde. Omien tutkimusohjelmiensa lisäksi Fortum on mukana Suomen kansallisissa tutkimusohjelmissa sekä osallistuu ruotsalaisen ydinvoimatutkimuksen kehittämiseen.

Riippumaton ydinturvallisuuden arviointi

Kansainvälisesti on yleistynyt käytäntö, jossa ydinvoimayhtiöillä itsellään on riippumaton ydinturvallisuuden arviointiyksikkö. Fortumissa tästä vastaa Nuclear Safety Oversight -yksikkö, jonka tehtävänä on käydä läpi laajasti eri tekijöiden vaikutusta turvallisuuteen. Omien ja muiden ydinvoimalaitosten käyttökokemuksia sekä vertais- ja viranomaisarviointien tuloksia yhdistetään laitos- ja yhtiökohtaiseen ydinturvallisuus- ja laatuasiantuntemukseen.