Tekstin koko AA
Ydinvoiman ympäristövaikutusten vähentäminen

Ydinvoiman tuotannolla ei normaaliolosuhteissa ole vaikutusta ihmisten terveyteen tai ympäristöön. Merkittävimmät tekijät liittyvät ydinturvallisuuteen, ydinjätteiden hallintaan ja jäähdytysvesien lämpökuormaan.

Ydinvoiman merkittävin käytön aikainen ympäristövaikutus on jäähdytysvesien aiheuttama veden lämmönnousu ydinvoimalaitoksen välittömässä ympäristössä, kun käytössä on merivesijäähdytys. Vuonna 2012 Loviisan voimalaitoksen lämpökuorma mereen oli 15,2 TWh. Lämpömittausten mukaan jäähdytysvesi on nostanut pintaveden lämpötilaa 1−2 astetta 1−2 kilometrin etäisyydellä jäähdytysveden purkupaikasta.

Lämpökuormaa vesistöön voitaisiin vähentää toteuttamalla ydinvoimalaitos sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksena. Tämä nostaisi voimalaitoksen energiahyötysuhdetta useilla kymmenillä prosenteilla. Tämäntyyppistä ratkaisua ei toistaiseksi maailmalla ole toteutettu suuressa mittakaavassa.

Ydinjätehuollon kehittäminen

Ydinvoimalaitoksen toiminnassa syntyvä jäte kuuluu joko tavanomaisen (ei-radioaktiivisen) tai radioaktiivisen jätehuollon piiriin. Tavanomaista jätettä syntyy normaalin työympäristön tavoin esimerkiksi tavaroiden kuljetuksessa ja toimistotöissä ja siitä huolehtii ulkopuolinen jätehuoltoyritys. Radioaktiivinen jäte jaetaan aktiivisuutensa perusteella joko matala-, keski- tai korkea-aktiiviseen jätteeseen. Loviisan voimalaitoksen matala- ja keskiaktiivinen jäte sijoitetaan laitosalueelle rakennettuun loppusijoitustilaan, jonka noin 15 000 kuutiometrin laajennus otettiin käyttöön loppuvuodesta 2012. Nestemäisen jätteen käsittelyjärjestelmä on tarkoitus saada päätökseen vuonna 2014. Korkea-aktiivinen ydinjäte loppusijoitetaan Eurajoen Olkiluotoon rakennettavaan ydinjätteen loppusijoitustilaan.