Tekstin koko AA
Hankinnat ja investoinnit

Fortum on merkittävä tavaroiden ja palveluiden hankkija. Investoinnit ja polttoaineet muodostavat tärkeän osan Fortumin hankinnoista.

Hankinnoistamme 1,6 miljardia euroa (2011: 1,4) kohdistui erilaisiin investointeihin. Suurimmat investoinnit tehtiin Venäjällä (568 miljoonaa euroa) ja Ruotsissa (492 miljoonaa euroa).  

Investointien ohella polttoaineet (1 057 miljoonaa euroa vuonna 2012) muodostavat merkittävän osan Fortumin hankinnoista. Ostamme polttoaineita sekä kansainvälisiltä että paikallisilta toimijoilta. Fossiilisia polttoaineita ostettiin noin 910 miljoonalla eurolla, biopolttoaineita noin 130 miljoonalla eurolla ja ydinpolttoainetta noin 20 miljoonalla eurolla.

Loppuosa hankinnoistamme (1,6 miljardia euroa vuonna 2012) koostuu muista tavaroiden ja palveluiden hankinnoista. Luku pitää sisällään Electricity Sales
-liiketoiminta-alueen pohjoismaisilta sähkön tukkumarkkinoilta vähittäismyyntiin ostetun sähkön. Muut tavaroiden ja palveluiden hankinnat liittyvät operatiiviseen toimintaan kuten käyttöön ja kunnossapitoon sekä muihin palveluihin, kuten IT:hen, markkinointiin ja matkustukseen.

Vuonna 2012 Fortumilla oli noin 15 200 tavaran- ja palveluntoimittajaa. Fortumin hankintavolyymi oli 4,2 miljardia euroa (2011: 4,3). Hankintojen kokonaisvolyymistä noin puolet ostettiin Euroopassa, pääasiassa Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa toimivilta toimittajilta. Luku ei sisällä ostoja sähkön pohjoismaisilta tukkumarkkinoilta. Noin kolmasosa hankinnoista oli peräisin riskimaista. Nämä hankinnat koostuivat pääosin polttoaineiden ostoista riskimaista sekä Russia-divisioonan paikallisista hankinnoista Venäjältä.

Hankinnat 1) ilman investointeja 2011-2012
Milj. euroa 2012 2011
Pohjoismaat 1 612 1 903
Venäjä 769 692
Puola 161 148
Viro 36 64
Muut maat 99 44
Yhteensä 2 677 2 851
1) Sisältää polttoaineostot, sähköostot ja muut ostetut materiaalit ja palvelut.