Tekstin koko AA
Investoinnit

Fortumin kasvustrategia perustuu hiilidioksidipäästöttömään vesi- ja ydinvoimatuotantoon sekä energiatehokkaaseen sähkön ja lämmön yhteistuotantoon.

Vuonna 2012 Fortum investoi käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin 1 574 miljoonaa euroa (2011: 1 482). Investoinnit ilman yritysostoja olivat 1 558 miljoonaa euroa (2011: 1 408), josta hiilidioksidipäästöttömän* tuotannon osuus oli 482 miljoonaa euroa (2011: 278).

Vesivoiman osalta Fortum jatkoi vuoden aikana valmisteluja vesivoiman käyttöoikeuksien tarjouskilpailua varten Ranskassa. Lisäksi jatkettiin perusparannuksia nykyisillä vesivoimaan perustuvilla tuotantolaitoksilla Suomessa ja Ruotsissa.

Vuonna 2012 investoinnit ydinvoimaan jatkuivat. Fortum investoi tehonkorotuksiin osittain omistamillaan laitoksilla Forsmarkissa ja Oskarshamnissa Ruotsissa. Lisäksi Fortum omistaa noin 25 % TVO:sta (Teollisuuden Voima Oyj), joka rakentaa parhaillaan Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikköä Suomessa. Tämän lisäksi olemme mukana TVO:n hankkeessa neljännen ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseksi Olkiluotoon. Hankkeessa alkoi vuonna 2012 tarjouskilpailu- ja suunnitteluvaihe.

*) sisältää vesi-, ydin, tuuli-, aalto- ja aurinkovoiman sekä bioenergiaan ja jätepolttoaineisiin perustuvan sähkön- ja lämmöntuotannon

Uusia CHP-laitoksia Suomeen ja Ruotsiin

Vuonna 2012 Fortum jatkoi suunnitelmien mukaisesti neljän sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen (CHP) rakennustöitä Ruotsin Bristassa, Suomen Järvenpäässä, Latvian Jelgavassa ja Liettuan Klaipedassa.

Yhtiö päätti myös investoida noin 20 miljoonaa euroa uuteen bioöljylaitokseen, joka rakennetaan Joensuun voimalaitoksen yhteyteen. Joulukuussa Fortumin yhdessä Tukholman kaupungin kanssa omistama tytäryhtiö Fortum Värme päätti investoida uuteen biomassaa hyödyntävään CHP-laitokseen Tukholmassa. Investoinnin arvo on noin 500 miljoonaa euroa, ja laitoksen oletetaan valmistuvan tuotantokäyttöön vuonna 2016.

Investoinnit sähkönjakeluun

Pohjoismaissa Distribution-liiketoiminta-alue investoi vuoden aikana
324 miljoonaa euroa, josta valtaosa käytettiin sähköverkkojen parantamiseen. Suomessa aloitettiin mittavia vahinkoja aiheuttaneen talvimyrskyn jälkeen sähkönjakelun luotettavuutta nopeutetusti parantava VahvaVerkko-hanke. Lisäksi Suomessa jatkettiin etäluettavien mittareiden asentamista sähköverkkoasiakkaille. Ruotsissa SäkraNät-investointiohjelma verkon parantamiseen jatkui.

Venäjän investointiohjelman toteuttaminen jatkui

Fortumilla on käynnissä 2,5 miljardin euron investointiohjelma Venäjällä tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi. Ohjelma koostuu kahdeksasta voimalaitosyksiköstä, joista kolme on jo otettu kaupalliseen käyttöön. Investointiohjelman jäljellä olevien osien arvo joulukuun 2012 lopun valuuttakurssilla laskettuna oli tammikuussa 2013 noin 540 miljoonaa euroa.

Investointiohjelman suurimmat yksiköt (3 x 418 MW) rakennetaan Nyaganiin Länsi-Siperiaan. Fortum arvioi, että yksiköt valmistuvat kaupalliseen käyttöön vuoden 2013 aikana.

Fortum ilmoitti kesällä 2012, että investointiohjelman kaksi viimeistä 250 MW:n yksikköä rakennetaan Chelyabinsk GRES -laitokselle Uralille. Yksiköt on suunniteltu otettavaksi kaupalliseen käyttöön vuoden 2014 loppuun mennessä. Lisäksi voimalaitoksen nykyinen laitteisto uudistetaan ja tehoa korotetaan.

Strategiaan kuulumattomien toimintojen myyminen

Vuoden 2012 aikana Fortum on myynyt useita omistuksiaan, jotka eivät ole yhtiön strategian kannalta keskeisiä. Muun muassa Suomessa ja Ruotsissa myytiin pieniä vesivoimalaitoksia resurssien keskittämiseksi suuren kokoluokan vesivoimaan. Lisäksi myytiin pieniä lämpöliiketoimintoja resurssien keskittämiseksi suuremman mittakaavan CHP-tuotantoon.

Vuoden aikana myytiin myös sähköverkkotoiminta Virossa (Fortum Elekterin myynti Imatran Seudun Sähkölle) sekä osuus Taalainmaan sähkön vähittäismyyntiyhtiöstä Ruotsissa. Venäjällä Fortum myi Surgutissa sijaitsevan lämpöverkkonsa kaupungin sähkö- ja lämpöverkkoyhtiölle, sillä Surgut sijaitsee kaukana Fortumin muista toiminnoista, eikä Fortumilla myöskään ollut Surgutissa omaa CHP-tuotantoa.