Tekstin koko AA
Fortumin investointiohjelma Euroopassa vuoteen 2014
Fortumin lähiajan investoinnit lisäkapasiteettiin vuoden 2012 lopussa
Tyyppi Sähkön-
tuotanto-
kapasiteetti MW
Lämmön-
tuotanto-
kapasiteetti
MW
Toimitus-
aika 1)
Power
Vesivoimalaitosten perusparannus Vesivoima 10 2013
Blaiken, Ruotsi Tuulivoima 30 2013
Heat
Klaipeda, Liettua Jäte (CHP) 20 60 Q1 2013
Järvenpää, Suomi Biopolttoaine (CHP) 23 63 Q2 2013
Jelgava, Latvia Biopolttoaine (CHP) 23 45 Q3 2013
Brista, Ruotsi Jäte (CHP) 20 57 Q4 2013
1) Kaupallisen käytön aloitus, jota edeltävät testikäytöt, lupamenettelyt jne.