Tekstin koko AA
Vastuullista polttoaineiden hankintaa

Fortum osallistuu aktiivisesti vastuullista polttoaineen hankintaa koskevaan keskusteluun alan yritysten ja sidosryhmien kanssa.

Polttoaineet ovat Fortumille ostovolyymiltään merkittävä hankintaerä, 1 057 miljoonaa euroa vuonna 2012. Polttoaineiden alkuperään ja kestävyyteen kiinnitetäänkin hankinnassa yhä enemmän huomiota.

Maakaasu

Vuonna 2012 Fortumin toiminnoissa Venäjällä, Baltian maissa, Puolassa ja Suomessa käytetty maakaasu oli peräisin Venäjältä, mistä kaasu hankitaan useilta eri toimittajilta. Ruotsin toiminnoissa käytetty kaasu oli peräisin Norjasta. Isossa-Britanniassa Fortum hankkii maakaasun kansallisesta kaasuverkosta, jossa kaasu on valtaosaltaan peräisin Pohjanmerellä sijaitsevilta Ison-Britannian ja Norjan kaasukentiltä.

Hiili

Vuonna 2012 kaikki Fortumin Suomessa ja Ruotsissa käyttämä kivihiili oli peräisin Venäjältä. Puolan voimalaitoksissa käytetty hiili oli peräisin pääasiassa Puolasta, mutta pieniä määriä tuotiin myös Venäjältä ja Tšekistä. Venäjän voimalaitokset käyttivät Venäjältä ja Kazakstanista peräisin olevaa hiiltä.

Vuonna 2012 Fortum liittyi Bettercoal-aloitteeseen edistääkseen kestävän kehityksen periaatteita hiilenlouhinnassa. Bettercoalin toimintaohjeeseen (Code of Conduct) liittyvä sidosryhmätilaisuus järjestettiin Venäjällä marraskuussa 2012.

Biomassa ja muut biopolttoaineet

Vuonna 2012 valtaosa (77 %) Fortumin käyttämästä biomassasta oli puupellettejä, haketta ja teollisuuden metsätähteitä, jotka olivat peräisin Suomesta, Ruotsista ja Puolasta. Muun tyyppistä biopolttoainetta hankittiin esimerkiksi Malesiasta, Yhdysvalloista ja Ruotsista.

Fortum tiedostaa biomassan ja muiden biopolttoaineiden alkuperään liittyvät haasteet ja kehittää toimenpiteitä polttoaineiden jäljitettävyyden ja kestävyyden varmistamiseksi. Fortumin tavoitteena on vuoden 2013 aikana luoda seurantajärjestelmä polttoaineena käytetyn sertifioidun puuperäisen biomassan määrälle.

Ruotsissa Fortumin tytäryhtiö Fortum Värme on WWF:n Global Forest & Trade Networkin (GFTN) jäsen Ruotsin GFTN-verkoston kautta. Lisäksi Fortum Värme on ollut Roundtable of Sustainable Palm Oil -järjestön jäsen vuodesta 2005 ja liittyi Forest Stewardship Councilin (FSC) jäseneksi vuonna 2012.

Uraani

Loviisan ydinpolttoaineniput ovat kokonaisuudessaan peräisin Venäjältä. Dalurin uraanikaivos sai ISO 14001 -ympäristösertifikaatin syyskuussa 2012. Fortumille uraanipolttoainetta toimittavan yrityksen tavoitteena on saada myös muut Fortumille uraanipolttoainetta toimittavat kaivokset sertifioitua. Zirkonimateriaalia valmistava tehdas sekä uraanioksidipellettejä ja polttoainenippuja valmistava tehdas on sertifioitu ISO 14001 -ympäristöhallintajärjestelmän ja OHSAS 18001 -työterveys- ja turvallisuushallintajärjestelmän mukaisesti.

Fortum arvioi säännöllisesti ydinpolttoainetoimittajiensa laatu-, ympäristö- sekä terveys- ja turvallisuushallintajärjestelmiä sekä ydinpolttoainenippujen valmistusta. Vuonna 2012 Fortumin asiantuntijat arvioivat polttoainetoimittajan uraanikaivoksen toimintoja Venäjällä. Vastaava käynti on suunniteltu kesälle 2013.

Fortumin vuonna 2012 käyttämien polttoaineiden alkuperä(1
Polttoaine Alkuperämaa
Biomassa Ruotsi, Suomi, Puola
Hiili Venäjä, Puola, Kazakstan, Tšekki
Maakaasu Venäjä, Iso-Britannia, Norja
Uraani Venäjä
Öljy Pääasiassa Venäjä
Turve Suomi, Viro
1)Merkittävimmät alkuperämaat vuoden 2012 hankintavolyymien mukaan
Polttoaineiden kulutus maittain vuonna 2012, GWh
Bio-
poltto-
aineet
Jäte-
poltto-
aine
Maa-
kaasu
Kivi-
hiili
Turve Uraani Muut
poltto-
aineet
Venäjä 69 111 4 924 14
Suomi 1 445 227 3 075 4 806 426 24 709 209
Ruotsi 2 941 2 052 106 1 458 349
Puola 529 154 2 965 5
Iso-Britannia 3 204 83
Muut maat 1 174 395 322 17