Tekstin koko AA
Sidosryhmäyhteistyö

Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa auttaa Fortumia arvioimaan tärkeiden sidosryhmien odotuksia yhtiötä kohtaan ja vastaamaan niihin.

Käymme aktiivista vuoropuhelua toimintaamme liittyvien tahojen kanssa ja pyrimme löytämään tasapainon sidosryhmiemme erilaisten odotusten välillä. Selvitämme näkemyksiä vuosittain sidosryhmätutkimuksilla sekä seuraamme ja arvioimme julkista keskustelua toimintamaissamme. Tutkimusten tuloksia hyödynnetään liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Asiakkailta saatava palaute ohjaa tuotteiden ja palveluiden kehitystyötä. Lisäksi toimintamme kansallisissa ja kansainvälisissä järjestöissä auttaa syventämään käsityksiämme kestävän kehityksen maailmanlaajuisista kysymyksistä ja niiden kytkennöistä liiketoimintaamme.

Raportoimme avoimesti vuoropuheluista sidosryhmiemme kanssa sekä toimintamme vaikutuksista. Eri sidosryhmistä vuosiraportointimme tärkeimmät kohderyhmät ovat osakkeenomistajat, sijoittajat, analyytikot, päättäjät ja media. Otamme huomioon myös muut tärkeät sidosryhmät, kuten työntekijät, asiakkaat, palvelun- ja tavarantoimittajat sekä kansalaisjärjestöt.