Tekstin koko AA
Palvelut asiakkaille

Vuonna 2012 Fortum kehitti asiakaskanaviaan ja investoi jakeluverkon parannuksiin.

Vuonna 2012 Fortum toi asiakkaidensa käyttöön Pohjoismaissa tekstiviestipalvelun, jonka avulla sähkönjakeluasiakkaat saavat tietoa sähkökatkoista. Laajoista jakelukeskeytyksistä tarjotaan myös tietoa sosiaalisen median kanavissa ja Fortumin internet-sivuilla. Myös asiakaspalvelun kapasiteettia on lisätty laajojen sähkökatkojen varalle.

Fortum lisäsi investointeja säävarman verkon rakentamiseen Suomessa helmikuussa 2012 perustetun VahvaVerkko-hankkeen myötä. Tavoitteena on saada säävarman verkon piiriin 90 000 asiakasta lisää vuoden 2014 loppuun mennessä. Pitkän aikavälin tavoitteena on puolittaa sähkökatkojen määrä. Lisäksi säävarman verkon piiriin kuuluvien asiakkaiden määrä pyritään kaksinkertaistamaan vuoteen 2020 mennessä.

Ruotsissa sähkönjakelun luotettavuutta parantava SäkraNät-hanke jatkui keskittyen verkkoalueisiin Keski-Ruotsissa.

Palvelut lämpöasiakkaille

Fortum parantaa kaukolämpöverkkonsa luotettavuutta korjaamalla säännöllisten kunnossapitotöiden yhteydessä havaittuja vikoja sekä investoimalla tarvittaessa uuteen verkkoon. Etäluettavat mittaus- ja säätöjärjestelmät tarjoavat lämpöverkkoasiakkaille mahdollisuuden vaikuttaa omaan lämmönkulutukseensa. Kaikki Fortumin kaukolämpöasiakkaat Suomessa ja suurin osa Ruotsissa sekä Latviassa ovat etäluennan piirissä. Latviassa Jelgavassa aloitettiin automaattisten etämittareiden asennus vuonna 2012.

Vuonna 2012 Fortum avasi Tukholmassa asiakkailleen mahdollisuuden myydä tuottamansa ylijäämälämpö Fortumin lämpöverkkoon markkinahintaan. Ensimmäisten asiakkaiden kanssa solmittiin sopimukset kesäkuussa, ja useat asiakkaat ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen.

Fortum kehittää aktiivisesti lämmityspalveluita myös Venäjällä modernisoimalla lämpöverkkoa Tšeljabinskissa ja Tjumenissa. Vuonna 2011 aloitettua Tšeljabinskin kaukolämpöverkkojen modernisointityötä jatkettiin vuoden 2012 aikana. Projektissa kaupungin lämmönsiirtoverkosto muutetaan kehämäiseksi entisen säteittäisen verkon sijaan, jolloin kuormitusta voidaan jakaa tasaisemmin.

Tjumenissa toteutettavassa infrastruktuurin kehittämisohjelmassa parannetaan lämmönjakelun luotettavuutta ja vähennetään pääjakeluverkon hukkalämmön määrää kolmanneksella.