Tekstin koko AA
Kysynnän hallinta

Fortum lisää asiakkaidensa sähkönkysynnän joustoa tarjoamalla eri hinnoittelumalleihin perustuvia tuotteita sekä edistämällä sähkön etäluentaa. 

Markkinapohjaisesti tuntihinnoitelluissa sähkönmyyntituotteissa sähkön hinta perustuu pohjoismaisen Nord Pool Spot -sähköpörssin tuntiperusteiseen spot-hintaan. Tuntihinnoiteltujen sähkötuotteiden rinnalla Fortum myy myös perinteisesti hinnoiteltua sähköä, jonka hinta perustuu Nasdaq OMX Commodities -johdannaispörssin sähköfutuurien hintakehitykseen. Asiakas voi valita sähkösopimuksen, jonka hinta päivitetään markkinahinnan muutosten mukaan esimerkiksi kuukauden, kolmen kuukauden tai kahden vuoden välein.

Sähkönjakelun hinnoitteluun vaihtoehtoja

Tällä hetkellä pääosalla yritysasiakkaista sähkönjakelun hinnoittelu perustuu käytettävään sähkötehoon. Sähkönjakelun kotitalousasiakkailla on puolestaan mahdollisuus valita kaksiaikamittaus ja -tariffi, jolloin siirtohinta on edullisempi yöaikaan. Järjestelmä soveltuu erityisesti sähkönsiirtoasiakkaille, joilla on varaava sähkölämmitys. Kulutuksen tuntipohjainen seuranta tulee tarjoamaan mahdollisuuksia myös siirtotariffien ja kuormituspalveluiden kehitykseen. Kuormituksen hallintapalveluja on tarjolla myös suurille asiakkaille.

Sähkön etäluenta

Sähkönsiirron mittava etäluentahanke on merkittävä askel kysynnän jouston edistämiseksi. Vanhojen sähkömittareiden korvaaminen uusilla tuntipohjaisilla mittareilla parantaa sekä kuormituksen hallintaa että lisää mahdollisuuksia energiansäästöön. Suomessa asiakkaat voivat seurata omaa kulutustaan nettisivujen VALPAS-palvelun kautta lähes reaaliaikaisesti, ja he pääsevät vertailemaan kulutustaan vertailuryhmänsä sähkön käyttöön sekä näkemään erilaisten toimenpiteiden vaikutusta omaan kulutukseen. Tätä kautta asiakkaat saavat paremman kuvan sähkönkäytöstään ja voivat myös vaikuttaa siihen.

Suomen tuntipohjaista sähkönmittausta koskeva uusi lainsäädäntö astuu voimaan 1.1.2014. Noin 620 000 Fortumin sähkönjakeluasiakasta saa uudet mittarit vuoden 2013 loppuun mennessä Suomessa. Vuoden 2012 loppuun mennessä oli uusi mittari vaihdettu noin 434 000 asiakkaalle. Ruotsissa etäluettavien sähkömittareiden asennukset asiakkaille saatiin päätökseen jo aiemmin. Norjassa järjestelmän suunnittelu jatkuu, ja sitä koskeva alustava lainsäädäntö astuu voimaan 1.1.2019.