Tekstin koko AA
Ilmastomyönteisiä tuotteita asiakkaille

Fortum myy sähköä yksityis- ja yritysasiakkaille ja lämpöä yrityksille, kunnille sekä yksityisasiakkaille. Yhä useammat asiakkaat vaativat ostamalleen sähkölle alkuperätakuun eli tietoa sähkön tuotantotavasta.

Vuonna 2012 kaikki Suomessa yksityisasiakkaille myyty sähkö oli CO2-päästötöntä ja tuotettiin vesi- ja tuulivoimalla. Vesi- ja tuulisähkön alkuperä varmennettiin eurooppalaisella sähkön alkuperätodistuksella tai Suomen luonnonsuojeluliiton EKOenergia-merkillä.

Vuonna 2012 kaikki sähkö Ruotsissa myytiin yhdessä ympäristöarvon kanssa. Asiakkaat voivat itse valita joko Fortum Enkel -sähkötuotteen, joka on tuuli- ja vesivoimalla tuotetun sähkön yhdistelmä tai valita energianlähteekseen joko tuuli- tai vesivoimaa. Fortum Enkel -tuotteella on Ruotsin luonnonsuojeluliiton Bra Miljöval -merkki. Täysin tuuli- tai vesisähkönä myytävä sähkö perustuu eurooppalaiselle sähkön alkuperätodistukselle.

Ruotsissa asiakkaat, jotka eivät itse valitse ympäristömerkittyä sähköä, saavat ydinvoimalla tuotettua sähköä, joka on tuotantovaiheessa hiilidioksidipäästötöntä. Myös Norjassa asiakkaille tarjotaan CO2-päästötöntä sähköä, joka on tuotettu
100 %:sti uusiutuvalla energialla.

Energiatehokkuustuotteita ja -palveluja

Fortum toi vuoden 2012 aikana markkinoille uusia energiatehokkuustuotteita ja
-palveluja, joiden avulla kuluttajat saavat tietoa sähkönkulutuksestaan, voivat automaattisesti tai omalla toiminnallaan ohjata sähkönkäyttöään ja tuottaa osan käyttämästään sähköstä itse tai myydä osan sähköntuotannosta Fortumille. Kuluttajille suunnattu Fortum Kotinäyttö näyttää talouden reaaliaikaisen sähkönkulutuksen. Tiedon avulla on helppoa havaita merkittävimmät energiansäästömahdollisuudet, jolloin energiansäästötoimenpiteiden ajoitus ja suunnittelu helpottuvat.

Fortum Fiksu on suunnattu niille asiakkaille, joilla on varaava vesikiertoinen sähkölämmitys. Tuote ohjaa vesivaraajan lämmityksen automaattisesti vuorokauden edullisimmille tunneille. Lämmityksen siirto edullisille tunneille tasaa sähkön kulutushuippuja ja auttaa asiakasta pienentämään sähkölaskuaan. Tuntihinnoiteltu sähkösopimus mahdollistaa vuorokauden halvimpien tuntihintojen hyödyntämisen.

Sähköverkkoon liitettävän Fortum Aurinkopaketin avulla asiakas voi korvata osan ostamastaan sähköstä omalla sähköntuotannollaan. Fortum Lähisähkö
-sopimuksen avulla asiakas voi myydä omasta sähköntuotannostaan ylijäävän sähkön Fortumille tukkusähkön hinnalla.

Fortum edistää aktiivisesti sähköautojen käyttöönottoa ja kehittää ratkaisuja, jotka mahdollistavat autojen akkujen älykkään lataamisen sähkömarkkinatilanteeseen ja hintaan perustuen.

Tuotteitaan kehittäessään Fortum seuraa aktiivisesti pohjoismaisten sähkön vähittäismarkkinoiden kehittymistä.

info1_big.png

Pohjoismaiset sähkön vähittäismarkkinat


Pohjoismaisten sähkön vähittäismarkkinoiden jatkuva kehitys parantaa kilpailua ja laajentaa palveluvalikoimaa. Myös kuluttajien rooli muuttuu aktiivisemmaksi. Muun muassa älykkäiden sähkömittareiden käyttöönotto, uudet energiatehokkaat palvelut ja hajautetun pientuotannon kehitys auttavat kuluttajia hallinnoimaan paremmin omaa energiankulutustaan ja sitä kautta myös sähkölaskuaan ja hiilijalanjälkeään.

Vuoden 2012 aikana EU:ssa ja Pohjoismaissa tehtiin merkittäviä aloitteita muun muassa tiedon vaihdon osalta. Näillä pyritään parantamaan liiketoimintaprosessien tehokkuutta ja suurempien mittaritietomäärien käsittelyä sekä yhtenäistämään sähköenergian ja sähkönsiirtomaksujen laskutusta.

Ilmastomyönteisiä lämpötuotteita

Suomen ja Ruotsin kaukolämpöasiakkaille on tarjolla ilmastoneutraali lämpötuote. Asiakas voi siis kompensoida kaukolämmön kasvihuonekaasupäästöjä ostamalla kansainvälisiä päästövähennysyksiköitä.

Vuonna 2012 Fortum toi markkinoille uusia tuotteita kaukolämpöasiakkaille Ruotsissa ja Suomessa. Asiakkaat ja asukasomistajayhdistykset voivat nyt valita eri tuotteiden välillä kulutusprofiiliinsa ja mieltymystensä mukaisesti vain yhden vaihtoehdon sijaan. Kaukolämpötarjontaa kehitetään aktiivisesti, ja Suomessa käynnistettiin lokakuussa 2012 palveluiden kehitysprojekti kolmen pilottiasiakkaan kanssa.