Tekstin koko AA
Tavoitteena sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Fortumin henkilöstöstrategian tavoitteena on edistää työntekijöiden sitoutumista ja hyvinvointia yhtiön liiketoiminnan tavoitteiden mukaisesti.

Vuonna 2012 keskityttiin henkilöstön sitoutuneisuuden lisäämiseen, osaamisen jatkuvaan kehittämiseen, kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin edistämiseen sekä Fortumin laajuisten henkilöstöprosessien selkeyttämiseen. Vuoden 2012 päättyessä Fortumin palveluksessa oli 10 371 työntekijää, joista suurin osa,
4 252, työskenteli Venäjällä.

Henkilöstötutkimus: sitoutuneisuus vahvistui

Fortum Sound -henkilöstötutkimuksella mitattiin työtyytyväisyyden lisäksi henkilöstön sitoutumista liiketoimintaan, asiakkaisiin ja yhteisiin tavoitteisiin. Tutkimuksen osa-alueita olivat muun muassa johtaminen, hyvinvointi, toiminnan laatu, asiakaskeskeisyys ja kestävä kehitys. Edellisen kerran tutkimus toteutettiin vuonna 2009.

Vuonna 2012 tutkimukseen vastasi 7 528 fortumlaista eli 79 % (2009: 81 %) henkilöstöstä. Tutkimuksen vertailuaineistoon nähden Fortumin vahvuudet olivat kokonaisvaltainen työhyvinvointi, yhteistyö tiimeissä sekä mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä sisältöön. Henkilöstön sitoutuneisuus nousi 65 %:iin (Fortum Sound 2009: 60 %). Myönteinen kehitys on osaltaan vuonna 2010 käynnistetyn, yrityskulttuuria kehittävän Tuloksellisuuden ja kasvun johtamisaloitteen (Leading Performance & Growth, LPG-aloite) ansiota. Tutkimustulosten perusteella Fortumin kehityskohteiksi tunnistettiin sisäisen yhteistyön kehittäminen ja asiakaskeskeisyyden vahvistaminen.

Kokonaisvaltainen työhyvinvointi kunnossa

Henkilöstötutkimukseen vastanneista 91 % kokee suoriutuvansa tehtävistään työkykynsä puolesta hyvin.

Enemmistö vastaajista kokee tasapainon olevan kohdallaan työn ja henkilökohtaisen elämän välillä, ja 90 % fortumlaisista nauttii omassa tiimissään työskentelystä. Lisäksi työntekijät kokevat, että Fortumissa turvalliset työskentelytavat on omaksuttu hyvin.

Avainkäyttäytymiset osana jokapäiväistä toimintaa

Fortumin avainkäyttäytymisiksi on määritelty haastaminen, yhdessä luominen, valmentaminen ja yhdessä iloitseminen. LPG-aloitteen toteutumista mittaavan Sensor-kyselyn mukaan Fortumin avainkäyttäytymiset ovat tulleet yhä näkyvämmin osaksi jokapäiväistä toimintaa. Verrattuna vuoteen 2011 tulokset ovat parantuneet kaikkien avainkäyttäytymisten osalta.

Vuonna 2012 vahvistettiin LPG-aloitteen yhteyttä strategiaan ja liiketoimintasuunnitteluun. Esimerkiksi Heat Scandinavia -organisaatiossa käytettiin tavoitteiden, roolien ja vastuiden kirkastamiseksi Team Assignment -työkalua, joka auttaa kytkemään tiimien ja yksilöiden tavoitteet liiketoiminnan tavoitteisiin.

Tuloksellisuutta ja hyvinvointia edistävä johtamisen kehittämiskoulutus, Leadership Impact -ohjelma, syventää esimiesten johtamistaitoja. Vuonna 2012 ohjelmaan osallistui yli 500 esimiestä eri maista.

Fortumin päivitetty Toimintaohje tutuksi koko henkilöstölle

Fortumin Toimintaohje (Code of Conduct) määrittelee yleiset periaatteet, joiden mukaan kohtelemme toisiamme, harjoitamme liiketoimintaa ja huolehdimme yhtiön omaisuudesta. Toimintaohje otettiin käyttöön vuonna 2007 ja päivitettiin keväällä 2012. Helmikuun 2013 loppuun mennessä 99 % henkilöstöstä oli suorittanut päivitetyn Toimintaohjeen koulutuksen. Koulutus jatkuu vuonna 2013.

Myönteinen työnantajamielikuva

Fortum sijoittui Suomessa vuonna 2012 kymmenen halutuimman työnantajan joukkoon konsulttiyritys Universumin opiskelijoille ja vastavalmistuneille suunnatuissa tutkimuksissa. Fortum oli suomalaisten tekniikan opiskelijoiden mielestä Suomen 5. kiinnostavin yritys (2011: 8. sija) ja vastavalmistuneiden tekniikan alan ammattilaisten mielestä 2. kiinnostavin yritys (2011: 7.sija). Ruotsin vastaavassa opiskelijatutkimuksessa Fortum sijoittui 30. sijalle (2011: 26. sija) maisteritason tekniikan opiskelijoiden keskuudessa.

Fortum Sound -henkilöstötutkimuksen mukaan työntekijät pitävät Fortumia hyvänä työnantajana ja ovat valmiita suosittelemaan yritystä työpaikkana ystäville ja perheenjäsenille.