Tekstin koko AA
Palvelemme mediaa ja suurta yleisöä

Fortumin toiminta on median näkökulmasta erityisen kiinnostavaa, koska yritys on merkittävimpiä pörssilistattuja yrityksiä Suomessa ja kuuluu suurimpiin energia-alan toimijoihin myös Ruotsissa.

Merkittävä valtion omistusosuus lisää yhtiön kiinnostavuutta niin median kuin kansalaistenkin silmissä. Muissa toimintamaissaan Fortum on ulkomainen, johtava energia-alan toimija.

Fortumin viestintää ohjaavat pörssilistatun yhtiön viestintää säätelevät lait ja määräykset. Lisäksi yhtiön viestintäperiaatteiden mukaisesti Fortum viestii tasapuolisesti, avoimesti ja oikea-aikaisesti. Fortum käy jatkuvaa vuoropuhelua median kanssa esimerkiksi neljännesvuosittain järjestettävissä talousmediatapaamisissa ja muilla vierailuilla, tutustumiskäynneillä ja vastaamalla haastatteluihin sekä median päivittäisiin yhteydenottoihin.

Vuonna 2012 keskityttiin erityisesti Fortumin kriisiviestintävalmiuksien vahvistamiseen. Suomeen perustettiin päivystävä Media desk -palvelu, joka on Ruotsissa otettu käyttöön jo aiemmin. Sosiaalinen media otettiin käyttöön sekä jatkuvaan viestintään että erityisesti sähkön ja lämmön jakeluhäiriöiden tiedottamiseen ja suoraan vuoropuheluun asiakkaiden kanssa.

Fortumin kriisiviestintäohjeet päivitettiin kattamaan keskeisimmät poikkeustilanteet, ja tilanteita harjoiteltiin erityisesti sähkönjakeluhäiriöiden varalta. Lisäksi koulutettiin 183 ESD-divisioonan asiakaspalvelutehtävissä työskentelevää fortumlaista kriisivalmiuden varalta. Myös Fortumin internetsivujen kuormituksenkestoa parannettiin ja viranomaisia varten perustettiin erilliset viestintäkanavat suurhäiriötilanteita varten.