Tekstin koko AA
Viranomaiset ja alan organisaatiot

Viranomaisyhteistyö on tärkeää energia-alalla. Fortum käy aktiivista vuoropuhelua energia-alan keskeisistä kysymyksistä ja julkaisee vuosittain kannanottoja keskeisiin asiakysymyksiin.

Olemme mukana 78 toimialajärjestössä ja -organisaatiossa EU-tasolla ja toimintamaissamme. Tuomme aktiivisesti esiin näkemyksiämme energiapoliittisissa kysymyksissä ja tarjoamme energia-alan asiantuntemuksemme yhteiskunnan päättäjien ja alan organisaatioiden käyttöön.

Edunvalvonnan teemat vuonna 2012

Vuonna 2012 Fortumin edunvalvonta Suomessa keskittyi uuden hallitusohjelman asiakysymyksiin. Ruotsissa teimme aktiivista yhteistyötä valtiovallan kanssa tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin mahdollisuuksia avata kolmansille osapuolille pääsy kaukolämpöverkkoon. Puolassa Fortum oli edistämässä energialainsäädännön uudistusta. Lisäksi Fortum allekirjoitti Puolassa kestävän kehityksen julkilausuman, joka vahvistaa puolalaisten yritysten sitoutumisen The 2050 Sustainable Development Vision for Polish Business -raportissa esitettyihin tavoitteisiin.

Baltian maissa edunvalvonta keskittyi uusiutuvaa sähköntuotantoa ja kaukolämmön myyntiä säätelevään lainsäädäntöön. Fortum kävi yhteistyössä Foreign Investors Council in Latvia (FICIL) -organisaation kanssa keskustelua kehitteillä olevasta Latvian energiastrategiasta.

Venäjällä Fortum järjesti lukuisia päättäjätapaamisia, joissa keskusteltiin energiatehokkuudesta sekä Venäjän sähkö- ja lämpömarkkinalainsäädännöstä. Kesällä 2012 Tjumenin viranomaiset tutustuivat Fortumin isännöiminä Tukholman kaupunkisuunnitteluun ja jätteenkäsittelyjärjestelmiin. Vuonna 2012 julkaisimme Venäjän energiapolitiikkaa koskevan katsauksen.

EU:n tasolla edustajamme kävivät läpi EU:n energian sisämarkkinoihin liittyviä asiakysymyksiä Euroopan komission ja eri maiden EU-edustustojen virkamiesten kanssa. Maaliskuussa 2012 Fortum päivitti yhtiön tiedot Euroopan parlamentin ja Euroopan komission ylläpitämään avoimuusrekisteriin. Rekisteri tarjoaa tietoa organisaatioista, jotka pyrkivät vaikuttamaan EU:n päätöksentekoon.